وحید مجیدی

اطلاعات داروی آتروپين


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

نام های تجاری:
Atropisol , Isopto Atropine
اشکال دارویی:
2mg/0.8ml, 0.5mg/1ml, 10mg/10ml, 20mg/2ml : آمپول
0.5 %, 1% 10ml : قطره چشمي
1 % : پماد چشمي
0.5mg : قرص
فرمول شیمیایی:
(C17H23NO3) 2H2SO4 , H2O = 694/8
دسته بندی:
دسته بندی دارویی : آنتي موسکارينيک
کاربرد دارو:
1)ايست قلبي و برادي کاردي سينوسي ،
2) قبل از بيهوشي براي کاهش ترشحات مجاري تنفسي و غدد بزاقي ،
3)پادزهر در مسموميت با ارگانوفسفره ها .
مصرف در حاملگی:
C
مصرف در شیردهی:
بلا مانع مي باشد .
مكانيزم اثر دارو:
داروي آنتي کولينرژيک جهت کاهش حرکات (تونونسينه عضلات صاف ) دستگاه گوارش ، دستگاه ادراري و صفراوي و اثرات ضد ترشحي ، ممانعت از اثرات موسکاريني استيل کولين در محل هاي پس سيناپسي رشته هاي عصبي پاراسماتيک .
متابوليزاسيون ناقص کبدي.دفع کليوي . نيمه عمر حدود 4 ساعت.عبور از جفت و ترشح با مقادير خيلي کم در شير مادر.
موارد منع مصرف:
مبتلايان به گلوکوم با زاويه بسته ، احتباس ادرار ، بيماري انسداد لوله گوارشي ، فلج ايلئوم.
نحوه مصرف:
1) ايست قلبي و برادي کاردي سينوسي : بزرگسالان : 1mg تزريق IV و تکرار دوز هر 5-3 دقيقه در صورت نياز تا حداکثر 0.4mg/kg يا 2mg کودکان : 0.02mg/kg تزريق IV و تکرار دوز هر 15 دقيقه در صورت نياز حداقل دوز : 0.1mg ، حداکثر دوز : 0.5mg تا حداکثر دوز توتال کودکان : 1mg و در نوجوانان 2mg.
2)قبل از بيهوشي براي کاهش...: بزرگسالان تزريق IMياSC ،mg6/0-4/0 نيم ساعت قبل از القا بيهوشي و يا IV درست قبل از القا بيهوشي.
3)پادزهر در مسموميت...:بزرگسالان mg2-5/0 و گاهي تا mg 4 هر 20 دقيقه IV.کودکان: mg/kg05/0-02/0و گاهي تا mg/kg1/0 هر 20-10 دقيقه IV.
شرايط نگهداري:
در دماي اتاق.
تداخل مصرف با ساير داروها:
افزايش احتمال بروز ضايعات مخاطي در استفاده همزمان با قرض هاي کلريد پتاسيم با ماتريکس مومي .
عوارض جانبي:
سردرد ، بي قراري ، بي خوابي ، سرگيجه ، تا کي کاردي ، تپش قلب ( با دوز 1-2mg ) ميدرياز ، تاري ديد ، خشکي دهان ، يبوست ، کوما ، تا کي کاردي ، آنژين ( با دوزهاي بيش از 2mg ) و آنافيلاکسي .
نكات پرستاري هنگام تجويز:
1- تاثير بيشتر آتروپين در مبتلايان به سندرم داون و اثر کمتر در مبتلايان به البينيسم.
2- بروز اثرات و عوارض سيستميک حتي با قطره هاي چشمي آتروپين .
3- خودداري از تجويز دارو به بيماران تب دار به ويژه کودکان به علت امکان بروز هيپرترمي با دارو .
4- مراقبت از بيمار از نظر بروز برادي کاردي به ويژه با دوز پايين 0.4-0.6 mg رفع اين عارضه اغلب طي 2 دقيقه .

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram