logo

اطلاعات داروی آدنوزين


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
حملات تاکيکاردي قلبي (PAT).
موارد منع مصرف و احتياط:
حساسيت مفرط, بلوک قلبي درجه 2 و 3 و بيماري سينوس بيمار, در مورد بيماران آسمي با احتياط مصرف شود.
عوارض جانبي:
تاري ديد, سر گيجه, درد قفسه سينه, و مهمترين عارضه آريتمي قلبي مي باشد.
هشدار:
حساسيت مفرط, بلوک قلبي درجه 2 و 3 و بيماري سينوس بيمار, در مورد بيماران آسمي با احتياط مصرف شود.
اشكال دارويي:
تزريقي (آمپول)
اطلاعات دیگر:
نوشديدن قهوه بعد از مصرف دارو مفيد نيست. در صورت بروز درد سينه به پزشک مراجعه شود, پس از مصرف دارو برافروختگي صورت بروز مي کند, حملات برونکو اسپاسم ممکن است بروز کند.

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram