وحید مجیدی
spring

اطلاعات داروی آرژنین


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
آرژينين بصورت تزريق وريدي براي تحريك آزادسازي هورمون رشد از هيپوفيز و همچنين بعنوان كمك تشخيصي در مواردي نظير كم كاري هيپوفيز،عمل برداشتن هيپوفيز،كوتولگي با منشاء هيپوفيزي و آكرومگالي مصرف مي شود.
موارد منع مصرف و احتياط:
اين دارو در بيماراني كه احتمال بروز واكنش هاي آلرژيك در آنان زياد است ،نبايد مصرف شود.
عوارض جانبي:
تهوع ،سردرد،استفراغ ،برافروختگي ،بي حسي و تحريك موضعي وريدي و بندرت كاهش پلاكت هاي خون و واكنشهاي آلرژيك با مصرف اين دارو گزارش شده است.
هشدار:
اين دارو در بيماراني كه احتمال بروز واكنش هاي آلرژيك در آنان زياد است ،نبايد مصرف شود.
مکانيسم اثر:
انفوزيون وريدي اين دارو اغلب موجب افزايش بارز سطح پلاسمايي هورمون رشد در افرادي مي شود كه عملكرد هيپوفيز آنها طبيعي است.
نکات قابل توصيه به بيمار:
1. هنگام انفوزيون اين دارو،يك داروي ضدهيستاميني مناسب بايد در دسترس باشد.
2. آزمون بايد صبح و پس از خواب طبيعي شبانه انجام شود و در هنگام آزمون ،بيمار بايد ناشتا باشد.
Injection

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

تبلیغات 2
تبلیغات 2

استخاره آنلاین با قرآن

twitter facebook linkedin whatsapp telegram