وحید مجیدی
spring

اطلاعات داروی آریپی پرازول


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
آرامبخش.
ضد جنون.
خواب آور.
ضد سايکوز.
درمان شيزوفرني.اسکيزو فرني ، تثبت کننده اختلال دوقطبي (با مانياي حاد يا مختلط)
دوز مصرف :
10-15 ميلي گرم يک بار در روز ، دوز دارو را ميتوان تا 30 ميلي گرم در روز افزايش داد .
اختلال دو قطبي :
تثبيت : 30 ميلي گرم يکي بار در روز، بر اساس تحمل و علايم بيمار مي توان دوز دارو را به 15 ميلي گرم در روز کاهش داد .
نگهدارنده: ادامه دوز تثبيت تا 6 هفته
هشدار:
بعد از مصرف دارو از رانندگي و انجام کارهايي که نياز به هوشياري کامل دارند خودداري نماييد.
احتياط در موارد : اختلال رفتاري مرتبط با دمانس، پارکينسون ، مهار مغز استخوان، آسيب ساب کورتيکال مغز، بيماري جدي قلب ، کبد ، ريه و موارد مشکوک به صرع
تداخل دارويي:
کاربامازپين ، فني توئين، فنوباربيتال، کلرومازين، فلوکستين، ضد قارچ هاي آزول ، نافسيلين، کلاريترومايسين، ديفلوفناک، وراپاميل
اطلاعات دیگر:
کنتراانديکاسيون : حساسيت به آري پيپرازول يا متابوليت هاي ، حاملگي (گروه C)

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

تبلیغات 2
تبلیغات 2

کالری و ارزش غذایی خوراکی ها

twitter facebook linkedin whatsapp telegram