اطلاعات داروی آلومینیوم هیدروکساید


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
آنتي اسيد، درمان هايپرفسفاتمي
بزرگسالان: از راه خوراكي، مقدار، 5 تا 30 ميلي‌ليتر از سوسپانسيون، يك ساعت بعد از غذا و هنگام خواب، مصرف مي‌شود، و يا 500 تا 1500 ميلي‌گرم از قرص 6-5 بار در روز ، بعد از غذا و هنگام خواب، با آب يا شير مصرف مي‌شود.
مكانيسم اثر
اثر آنتي اسيد : اين دارو با خنثي كردن اسيد معده، اثر تحريكي مستقيم اسيد را كاهش مي‌دهد. اين عمل pH معده را افزايش و در نتيجه فعاليت پپسين را كاهش مي‌دهد.
اثر پايين‌آورنده فسفات خون: هيدروكسيد آلومينيم در روده با فسفات تشكيل كمپلكس فسفات آلومينيم مي‌دهد كه غير محلول و غير قابل جذب است و از طريق مدفوع دفع مي‌شود. در نتيجه ، غلظت فسفات سرم كاهش مي‌يابد. به دليل كاهش جذب فسفات، جذب كلسيم افزايش مي‌يابد.
موارد منع مصرف و احتياط:
تداخل دارويي
هيدروكسيد آلومينيم ممكن است جذب بسياري از داروها، مانند تتراسايكلين، فنوتيازين‌ها (بخصوص كلرپرومازين)، داروهاي ضد انعقاد كوماريني، داروهاي آنتي موسكاريني ، ديازپام، كلرديازپوكسايد، كينولون‌ها، آنتاگونيست‌هاي H2، ايزونيازيد، ويتامين A، ديگوكسين، املاح آهن و فسفات پتاسيم يا سديم را كاهش داده و در نتيجه، موجب كم شدن اثرات درماني اين داروها گردد. اين داروها را بايد حداقل با فاصله دو ساعت از يكديگر مصرف كرد.
هيدروكسيد آلومينيم موجب آزاد شدن زودرس داروهاي پوشش‌دار روده‌اي مي‌شود. بنابراين، مصرف آنها بايد با فاصله يك ساعت از يكديگر باشد.
تداخل دارويي:
اثر بر آزمايشهاي تشخيصي
هيدروكسيد آلومينيم ممكن است غلظت‌هاي سرمي گاسترين را افزايش دهد و موجب كاهش غلظت‌هاي فسفات سرم گردد.
مکانيسم اثر:
فارماكوكينتيك
جذب: به ميزان بسيار كمي جذب مي‌شود.
پخش و متابوليسم: ندارد.
دفع: از طريق مدفوع دفع مي‌شود. مقداري نيز در شير ترشح مي‌شود.
فارماكوكينتيك:
موارد منع مصرف و احتياط
موارد منع مصرف: هيچ مورد منع مصرفي ندارد.
موارد احتياط: در بيماران دچار نارسايي كليوي بايد با احتياط مصرف شود.
اشكال دارويي:
Tablet, Chewable: 300mg
Suspension: 320 mg/5ml
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: ملح آلومينيم.
طبقه‌بندي درماني: آنتي اسيد، پايين آورنده فسفات خون، جاذب سطحي.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C
ملاحظات اختصاصي
بعد از مصرف دارو از طريق لوله بيني - معدي (NG-Tube)، براي جلوگيري از انسداد لوله، آن را با آب بشوئيد.
براي جلوگيري از تشكيل سنگ‌هاي ادراري، مايعات زياد نوشيده شود.
براي درمان يبوست مي‌توان از نرم‌كننده‌هاي مدفوع يا مسهل‌هاي حجيم‌كننده استفاده كرد. در صورت سالم بودن كليه‌هاي بيمار، مي‌توان از آنتي اسيدهاي حاوي منيزيم استفاده كرد.
غلظت‌هاي فسفات و كلسيم سرم بايد بررسي گردند، زيرا كاهش غلظت‌هاي سرمي فسفات ممكن است به افزايش غلظت‌هاي سرمي كلسيم منجر گردد. بايد بروز علائم و نشانه‌هاي كمي فسفات خون (بي‌اشتهايي، ضعف عضلاني، بي‌قراري) را در نظر گرفت.
نكات قابل توصيه به بيمار
دارو را طبق دستور پزشك مصرف كنيد.
سوسپانسيون را قبل از مصرف به خوبي تكان دهيد.
دارو را با مقدار كمي آب يا آب ميوه مصرف كنيد.
محدوديت مصرف سديم را رعايت و از رژيم كم فسفات پيروي كنيد.
بدون اطلاع پزشك، دارو را تغيير ندهيد.
مصرف در سالمندان: مصرف هيدروكسيد آلومينيم در بيماران سالمند، به دليل كاهش حركات گوارشي، ممكن است موجب يبوست شود.
مصرف در كودكان: اين دارو در كودكان كوچكتر از شش سال بايد با احتياط تجويز شود.
مصرف در شيردهي: اگرچه هيدروكسيد آلومينيم ممكن است در شير مادر ترشح شود، ولي هيچ گونه مشكلي در اين رابطه گزارش نشده است.
عوارض جانبي
دستگاه گوارش: يبوست، از دست دادن اشتها، كاهش حركات روده.
متابوليک: كمي فسفات خون.
ساير عوارض: مسموميت ناشي از زيادي آلومينيم، آنسفالوپاتي، استئومالاسي.
توجه: در صورت بروز بي‌اشتهايي، بي‌قراري، ضعف عضلاني و يا ساير علائم و نشانه‌هاي كمي فسفات خون، مصرف دارو بايد قطع شود.
مسموميت و درمان
در اين مورد هيچ گونه اطلاع دقيقي در دست نيست. بيماران مبتلا به اختلال عملکرد كليه بيشتر در معرض مسموميت با آلومينيم در مغز ، استخوان و غدد پاراتيروئيد هستند.
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود