اطلاعات داروی آلوپورينول


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
نقرس که يک نوع آرتريت مرتبط با افزايش اسيداوريک است و درمان عوارض کليوي نقرس, سنگ هاي کليوي اگزالات کلسيم.
موارد منع مصرف و احتياط:
حساسيت مفرط, هموکروماتوز ولي در موارد حاملگي و شير دهي و نارسايي کليه و حمله حاد نقرس با احتياط مصرف شود.
عوارض جانبي:
سردرد, گزگز دست و پا, راش, عارضه خوني, کهير و تهوع.
هشدار:
حساسيت مفرط, هموکروماتوز ولي در موارد حاملگي و شير دهي و نارسايي کليه و حمله حاد نقرس با احتياط مصرف شود.
اشكال دارويي:
قرص 100 و 300 ميلي گرمي.
اطلاعات دیگر:
بعد از غذا دارو مصرف شود. بهتر است در طول درمان بيمار از غذاهاي قليايي استفاده کند. در صورت بروز عوارض به پزشک مراجعه شود.
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود