اطلاعات داروی آمینوکاپروئیک اسید


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
خونريزي شديد و حاد ناشي از هيپر فيبرينوليزيس (افزايش آن) کاهش پلاکت خون و درمان مسموميت با استرپتوکيناز يا اوروکيناز.
موارد منع مصرف و احتياط:
نوزادان, بيماري انعقادي منتشر, عروقي (DIC), وجود لخته هاي فعال داخل عروق خوني.
عوارض جانبي:
تشنج, سرگيجه, ضعف, درد عضلاني, درد شکمي, نارسايي کليه.
هشدار:
نوزادان, بيماري انعقادي منتشر, عروقي (DIC), وجود لخته هاي فعال داخل عروق خوني.
اشكال دارويي:
آمپول (تزريقي).
اطلاعات دیگر:
در صورت کاهش حجم ادرار به پزشک اطلاع دهيد. به علت کاهش فشار خون به بيمار آموزش داده شود تا از وضعيت خوابيده بي صورت ناگهاني سر پا نايستد.
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود