وحید مجیدی
spring

اطلاعات داروی آنتی توکسین ونیوم سرم


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
اين فرآورده در درمان علايم ناشي از سم عقرب مصرف مي شود.
عوارض جانبي:
بيماري سرم و واكنشهاي حساسيتي و تاخيري (جوشهاي پوستي ،تب ،دردمفاصل ،خيز) از عوارض جانبي اين فرآورده مي باشند.
مکانيسم اثر:
اين فرآورده حاوي مواد خالص ضدسم عقرب است و باعث خنثي شدن سم عقربهاي Androctonuscrassicauda،Buthotus saulcyi،Mesobuthus eupeus،Odontobuthusdorjae،Scorpio maurus مي شود. انواع عقربهايي كه سم آنها براي توليد پادزهر بكار مي رود به منطقه جغرافيايي مورد نظر بستگي دارد و براي هر منطقه خاص فرآورده بايد حاوي آنتي توكسين هاي عقربهاي همان منطقه باشد.
نکات قابل توصيه به بيمار:
3 آزمون حساسيت:
مقدار 0/2 ميلي ليتر از محلول رقيق شده (10:1 براي افراد بدون سابقه و 100:1 براي افراد با سابقه آلرژيك) از سرم طبيعي اسب يا پادزهر زير جلدي تزريق شود. براي نتيجه آزمون لازم است 30 دقيقه صبر كرد و در صورت عدم واكنش 0/2 ميلي ليتر از فرآورده رقيق نشده بايد تزريق شود، در صورت عدم واكنش حساسيتي مي توان مقدار كافي از پادزهر عقرب را مصرف كرد.
1.فرآورده را بايد در دماي 2-8 درجه سانتيگراد نگهداري و از انجماد آن جلوگيري كرد.
2.تزريق داخل عضلاني بايد به آهستگي انجام شود. در صورت نياز به تزريق داخل وريدي ،بايد خيلي آهسته تزريق گردد.
اشكال دارويي:
Injection:5ml

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

تبلیغات 2
تبلیغات 2

میخوای بدونی امروز کجاها زلزله اومده؟

twitter facebook linkedin whatsapp telegram