logo

اطلاعات داروی آنتی دیابتیک


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
آنتي ديابتيك در درمان زيادي قندخون به كار مي رود.
مکانيسم اثر:
مطالعات انجام شده نشان داده است كه داكسي نوجري مايسين موجود در برگ توت سياه در واكنشهاي آنزيمي به جاي قند مورد مصرف آنزيم ها قرار گرفته و آنها را غيرفعال مي كند.همچنين با ايجاد وقفه در عمل آنزيم گليكوزيداز مي تواند از شكسته شدن زنجيره قندها جلوگيري نمايد.
اثرات پايين آورنده قندخون دانه شنبليله ممكن است به علت نيكوتينيك اسيد،كومارين و تريگونلين موجود در آن باشد.
نکات قابل توصيه به بيمار:
از آنجا كه شنبليله موجود در آنتي ديابتيك (به دليل داشتن فيبرهاي موسيلاژي) ممكن است باعث جلوگيري از جذب ساير داروها گردد, لذا توصيه مي شود اين فرآورده با فاصله زماني مناسب از ساير داروها مصرف گردد.
اشكال دارويي:
Powder:100 g

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram