اطلاعات داروی اباکاویر


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
مديريت مبتلايان به عفونت ویروسی HIV AIDS در ترکيب با ساير داروهاي ضد ويروسي البته غير از داروي لامي وودين (LAMIVUDINE ) و يا تنوفووير (TENOFOVIR )
عوارض جانبي:
افزايش LFTs .redistribution چربي. اگر آلرژي (شامل تب ، راش ،خستگي، علايم گوارشي و تنفسي) گزارش شد فورا" مصرف دارو متوقف شود و مصرف دارو را مجددا" شروع نکنيد. اسيد لاکتوزيس و هپاتومگالي/استئاتوزيس نيز ممکن است اتفاق بيفتد.
تداخل دارويي:
مصرف الکل دفع دارو elimination را کاهش و اثرات exposure آن را افزايش مي دهد.
مکانيسم اثر:
اباکاوير به وسيله آنزيم هاي داخل سلولي به متابوليت فعالش يعني تري فسفات کربووير ( CARBOVIR TRIPHOSPHATE ) تبديل مي شود. اين متابوليت مهار کننده فعاليت آنزيم ترانس کريپتاز معکوس ويروس اچ آي وي 1 (HIV-1 REVERSE TRANSCRIPTASE) مي باشد. که مهار اين آنزيم باعث توقف رشد دي ان آي (DNA) ويروسي مي شود.
نکات قابل توصيه به بيمار:
مرکز کنترل بيماريهاي آمريکا ( CDC )پيشنهاد مي کند به خاطر احتمال انتقال ، مادران مبتلا به عفونت HIV از شيردهي بپرهيزند.
اشكال دارويي:
tab 300mg
solution 20mg/ml
اطلاعات دیگر:
بيمار الکل مصرف نکند. واکنش هاي افزايش حساسيت را در بيمار مانيتور کنيد و آنها را به بيمار نيز بياموزيد. در صورت وقوع واکنش هاي افزايش حساسيت فورا" دارو را قطع کنيد و مصرف دارو را مجددا" شروع نکنيد. دارو را ميتوان به همراه غذا يا بعد از غذا مصرف کنيد.
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود