اطلاعات داروی اداپالن


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
آكنه وولگاريس
پس از شستشوي صورت، شب‌ها دارو به نواحي درگير ماليده شود. بروز اثر درماني دارو 12-8 هفته به طول مي‌انجامد.
مكانيسم اثر
آداپالين آنالوگ رتينوئيد و مشتق اسيد نفتوليك است كه روي گيرنده‌هاي رتينوئيد اثر مي‌كند. دارو باعث تنظيم فرآيند‌هاي تمايز سلولي، كراتينيزاسيون و روند التهابي مي‌شود. مصرف موضعي دارو باعث طبيعي شدن تمايز سلول‌هاي اپي‌تليال فوليكول و در نتيجه كاهش توليد ميكروكومدون‌ها مي‌شود.
موارد منع مصرف و احتياط:
تداخل دارويي
از مصرف همزمان با فرآورده‌هاي تحريك كننده پوست ( دارويي ، آرايشي و بهداشتي) خودداري شود.
در صورت مصرف داروهاي حاوي سولفور، رزورسينول يا اسيد ساليسيليك، مصرف آداپالن با احتياط انجام شود.
عوارض جانبي
چشم: ادمِ پلك، كونژنكتيويت.
پوست: واكنش حساسيتي، خشكي پوست، پوسته‌‌ريزي، اريتم، خارش، سوزش، تشديد آكنه، آفتاب سوختگي، درماتيت تماسي، تغيير رنگ پوست، بثورات جلدي، اگزما.
مسموميت و درمان
در صورت مصرف بيش از حد ممكن است قرمزي پوست و پوسته‌ريزي رخ مي‌ دهد. در صورت مصرف خوراكي به مدت طولاني ممكن است علائم مسموميت با ويتامين A بروز كند.
مکانيسم اثر:
فارماكوكينتيك
جذب: جذب پوستي دارو بسيار اندك مي‌باشد.
دفع: ترشح و دفع صفراوي دارد.
فارماكوكينتيك:
موارد منع مصرف و احتياط
موارد منع مصرف: در صورت حساسيت به دارو يا هر يك از اجزاء فرمولاسيون.
اشكال دارويي:
Cream: 0.1%
Gel: 0.1%
Lotion: 0.1%
Solution: 0.1%
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: رتينوئيد موضعي.
طبقه‌بندي درماني: درمان آكنه وولگاريس.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C
ملاحظات اختصاصي
1- در صورت بروز واكنش‌هاي حساسيتي يا تحريك شيميايي، دارو بايد قطع شود.
2- در هفته اول درمان، ممكن است ضايعات آكنه‌اي تشديد يابد. درمان بايد ادامه يافته و نيازي به قطع دارو نمي‌باشد.
3- عوارض جانبي نظير قرمزي، سوزش، خشكي و پوسته‌ريزي يا خارش اغلب در 4- 2 هفته اوّل درمان بروز كرده و معمولاً شدّت خفيف تا متوسط داشته و با ادامه درمان از بين مي‌رود.
نكات قابل توصيه به بيمار
1- بيمار بايد از احتمال تشديد ضايعات آكنه اطلاع داشته و دارو درماني را ادامه دهد.
2- از قراگيري در معرض نور آفتاب خودداري نماييد. در صورت ضرورت از وسايل محافظ يا كرم‌هاي ضد آفتاب استفاده نماييد.
3- در صورت بارداري به پزشك اطلاع داده شود.
4- از تماس دارو با چشم، لب، سوراخ بيني و غشاهاي مخاطي خودداري شود.
5- از ماليدن دارو به نواحي زخمي، اگزماتو و آفتاب سوخته خودداري شود.
6- از مصرف تركيبات حاوي آلفاهيدروكسي يا گليكوليك اسيد خودداري شود.
7- در نواحي تحت درمان از اپيلاسيون يا موم استفاده نشود.
8- جهت مشاهده اثرات درماني 4- 2 هفته زمان لازم است.
مصرف در كودكان
اثربخشي و ايمني دارو در كودكان زير 12 سال مشخص نشده است.
مصرف در شيردهي
ترشح دارو به شير مشخص نيست. در صورت مصرف دارو بهتر است، شيردهي قطع شود.
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود