وحید مجیدی

اطلاعات داروی اداپالن


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
آكنه وولگاريس
پس از شستشوي صورت، شب‌ها دارو به نواحي درگير ماليده شود. بروز اثر درماني دارو 12-8 هفته به طول مي‌انجامد.
مكانيسم اثر
آداپالين آنالوگ رتينوئيد و مشتق اسيد نفتوليك است كه روي گيرنده‌هاي رتينوئيد اثر مي‌كند. دارو باعث تنظيم فرآيند‌هاي تمايز سلولي، كراتينيزاسيون و روند التهابي مي‌شود. مصرف موضعي دارو باعث طبيعي شدن تمايز سلول‌هاي اپي‌تليال فوليكول و در نتيجه كاهش توليد ميكروكومدون‌ها مي‌شود.
موارد منع مصرف و احتياط:
تداخل دارويي
از مصرف همزمان با فرآورده‌هاي تحريك كننده پوست ( دارويي ، آرايشي و بهداشتي) خودداري شود.
در صورت مصرف داروهاي حاوي سولفور، رزورسينول يا اسيد ساليسيليك، مصرف آداپالن با احتياط انجام شود.
عوارض جانبي
چشم: ادمِ پلك، كونژنكتيويت.
پوست: واكنش حساسيتي، خشكي پوست، پوسته‌‌ريزي، اريتم، خارش، سوزش، تشديد آكنه، آفتاب سوختگي، درماتيت تماسي، تغيير رنگ پوست، بثورات جلدي، اگزما.
مسموميت و درمان
در صورت مصرف بيش از حد ممكن است قرمزي پوست و پوسته‌ريزي رخ مي‌ دهد. در صورت مصرف خوراكي به مدت طولاني ممكن است علائم مسموميت با ويتامين A بروز كند.
مکانيسم اثر:
فارماكوكينتيك
جذب: جذب پوستي دارو بسيار اندك مي‌باشد.
دفع: ترشح و دفع صفراوي دارد.
فارماكوكينتيك:
موارد منع مصرف و احتياط
موارد منع مصرف: در صورت حساسيت به دارو يا هر يك از اجزاء فرمولاسيون.
اشكال دارويي:
Cream: 0.1%
Gel: 0.1%
Lotion: 0.1%
Solution: 0.1%
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: رتينوئيد موضعي.
طبقه‌بندي درماني: درمان آكنه وولگاريس.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C
ملاحظات اختصاصي
1- در صورت بروز واكنش‌هاي حساسيتي يا تحريك شيميايي، دارو بايد قطع شود.
2- در هفته اول درمان، ممكن است ضايعات آكنه‌اي تشديد يابد. درمان بايد ادامه يافته و نيازي به قطع دارو نمي‌باشد.
3- عوارض جانبي نظير قرمزي، سوزش، خشكي و پوسته‌ريزي يا خارش اغلب در 4- 2 هفته اوّل درمان بروز كرده و معمولاً شدّت خفيف تا متوسط داشته و با ادامه درمان از بين مي‌رود.
نكات قابل توصيه به بيمار
1- بيمار بايد از احتمال تشديد ضايعات آكنه اطلاع داشته و دارو درماني را ادامه دهد.
2- از قراگيري در معرض نور آفتاب خودداري نماييد. در صورت ضرورت از وسايل محافظ يا كرم‌هاي ضد آفتاب استفاده نماييد.
3- در صورت بارداري به پزشك اطلاع داده شود.
4- از تماس دارو با چشم، لب، سوراخ بيني و غشاهاي مخاطي خودداري شود.
5- از ماليدن دارو به نواحي زخمي، اگزماتو و آفتاب سوخته خودداري شود.
6- از مصرف تركيبات حاوي آلفاهيدروكسي يا گليكوليك اسيد خودداري شود.
7- در نواحي تحت درمان از اپيلاسيون يا موم استفاده نشود.
8- جهت مشاهده اثرات درماني 4- 2 هفته زمان لازم است.
مصرف در كودكان
اثربخشي و ايمني دارو در كودكان زير 12 سال مشخص نشده است.
مصرف در شيردهي
ترشح دارو به شير مشخص نيست. در صورت مصرف دارو بهتر است، شيردهي قطع شود.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram