وحید مجیدی

اطلاعات داروی اوبيدوکسيم کلرايد


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

نام تجاری
Toxogonin
اشکال دارویی
275mg/ml 0.8ML, 250mg/ml 1ML : آمپول
کاربرد دارو
مسموميت با سموم ارگانوفسفره
مصرف در حاملگی
C
نحوه مصرف
بزرگسالان : همراه با آتروپينيزاسيون بيمار ، 250mg ، تزريق آهسته وريدي انجام تزريق 5 دقيقه پس از اولين دوز سولفات آتروپين ، تکرار اين دوز هر 2 ساعت ( در صورت نياز ) تا حداکثر 3-5mg/kg در روز .
کودکان: 4-8 mg/kg، تک دوز وريدي . دارو را مي توان با نرمال سالين رقيق نمود.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram