وحید مجیدی
spring

اطلاعات داروی اپینفرین


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
گلوكوم با زاويه باز
بزرگسالان: مقدار 2-1 قطره از محلول 2-1 بار در روز به داخل چشم چكانده مي‌شود.
مكانيسم اثر
مكانيسم اثر دقيق اپي‌نفرين در پايين آوردن فشار داخل چشم به خوبي شناخته نشده است. به نظر مي‌رسد هنگامي كه اين دارو به طور موضعي در ملتحمه چشم به كار مي‌رود و يا به داخل اتاقك داخلي چشم تزريق مي‌شود، عروق خوني ملتحمه چشم را تنگ و عضلات گشادكننده مردمك چشم را منقبض مي‌كند و ممكن است مردمك چشم را گشاد كند.
موارد منع مصرف و احتياط:
تداخل دارويي
مصرف همزمان با داروهاي موضعي تنگ كننده مردمك چشم، داروهاي موضعي مسدودكننده گيرنده بتا- آدرنرژيك، و داروهاي مهاركننده كربنيك‌انيدراز ممكن است موجب كاهش بيش از حد فشار داخل چشم شود.
با مصرف همزمان اين دارو با داروهاي موضعي تنگ‌ كننده مردمك چشم، اسپاسم عضله مژگاني (تطابق)، ميدرياز، تاري ديد و افزايش فشار داخل چشم ناشي از مصرف اپي نفرين يا داروهاي تنگ كننده مردمك چشم به تنهايي كاهش مي‌يابد.
عوارض جانبي
چشم: ناراحتي چشمي ، تحريك ملتحمه، ريزش اشك، تاري ديد، ميدرياز، رسوب موضعي رنگدانه‌هاي شبيه ملانين در ملتحمه يا پلكها (با مصرف طولاني مدت دارو).
مکانيسم اثر:
فارماكوكينتيك
جذب: مصرف موضعي يا تزريق داخل چشمي دارو معمولاً طي پنج دقيقه موجب تنگ شدن عروق موضعي مي‌شود و اين اثر به مدت كمتر از يك ساعت باقي مي‌ماند. بعد از مصرف موضعي دارو در ملتحمه ، اثر كاهنده فشار داخل چشم طي يك ساعت حاصل شده و طي 8-4 ساعت به حداكثر مي‌رسد و تا مدت 24 ساعت باقي مي‌ ماند.
فارماكوكينتيك:
موارد منع مصرف و احتياط
موارد منع مصرف: ‌بيماران حساس به دارو، گلوكوم زاويه بسته، زماني كه نوع گلوكوم مشخص نيست، مشكلات قلبي مانند ديلاتاسيون قلبي و نارسايي عروق كرونر.
موارد احتياط: در بيماران مسن، ديابتي، افراد مبتلا به فشارخون بالا با احتياط مصرف شود. همچنين در موارد بيماري پاركينسون، هايپرتيروئيديسم، مشكلات قلبي، آترواسكلروز عروق مغزي و آسم نيز احتياط مصرف لازم است.
اشكال دارويي:
Drop: 1% (As Acid Tartrate) or (As Hydrochloride)
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: آدرنرژيك.
طبقه‌بندي درماني: ضد گلوكوم.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C
ملاحظات اختصاصي
1- اين دارو ممكن است موجب ميدرياز همراه با تاري ديد و حساسيت به نور در بعضي از بيماران مبتلا به گلوكوم شود. براي به حداقل رساندن اين نشانه‌ها، دارو معمولاً به هنگام خواب يا بعد از مصرف داروهاي تنگ كننده مردمك چشم مصرف مي‌شود.
2- آزمون تعيين فشار داخل چشم در طي درمان، بخصوص در بيماران سالخورده، به طور منظم صورت گيرد.
3- در صورت مصرف جداگانه محلولهاي اپي‌نفرين و داروهاي موضعي تنگ كننده مردمك چشم، توصيه مي‌شود. اين داروها 10-2 دقيقه قبل از اپي‌نفرين به داخل چشم چكانده شوند.
نكات قابل توصيه به بيمار
1- براي به حداقل رساندن جذب سيستميك دارو، طي مصرف محلول و 2-1 دقيقه بعد از آن، با انگشت خود بر روي كيسه اشكي فشار دهيد.
2- براي اجتناب از آلودگي، از تماس نوك قطره‌چكان با سطوح خارجي جلوگيري كرده و بعد از مصرف، در ظرف را محكم ببنديد.
3- در صورت تغيير رنگ محلول يا پيدايش رسوب در آن، از مصرف محلول خودداري كنيد.
4- قبل از چكاندن دارو به داخل چشم، ‌عدسي هاي نرم تماسي را از چشم خود برداريد، تا از رنگي شدن و صدمه ديدن آنها جلوگيري شود.
5- در صورتي که يك نوبت مصرف دارو را فراموش كرديد، به محض به يادآوردن، آن را مصرف كنيد، ولي اگر تقريباً زمان نوبت بعدي فرا رسيده باشد، از مصرف آن خودداري كرده و براساس برنامه نوبت بعدي را مصرف نماييد.
6- دارو را دور از گرما، نور و دسترس كودكان نگهداري كنيد.
مصرف در سالمندان: بيماران سالخورده ممكن است نسبت به اثرات اپي‌نفرين حساس تر باشند. مقادير مصرف كمتر در اين بيماران توصيه مي‌شود.
مصرف در كودكان: بي‌ضرري و اثربخشي مصرف اين دارو در كودكان ثابت نشده است. بنابراين، مصرف آن بايد با احتياط همراه باشد.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

تبلیغات 2
تبلیغات 2

محاسبه مهریه به نرخ روز

twitter facebook linkedin whatsapp telegram