وحید مجیدی

اطلاعات داروی اکس جید دفراسیروکس


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
درمان تجمع آهن بدنبال انتقال خون
بزرگسالان و کودکان بزرگتر از 2 سال: دارو با دوز mg/kg 20 خوراکي با معده خالي، 30 دقيقه قبل از غذا شروع مي‌شود و بر اساس پايش ماهيانه فريتين سرم، هر 3 تا 6 ماه دوز دارو 5 يا 10 ميلي گرم به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن تنظيم مي‌گردد. حداکثر دوز مجاز دارو mg/kg 30 مي‌باشد. در صورت کاهش فريتين سرم به کمتر از ?g/L 500 دارو بايد قطع گردد.
موارد منع مصرف و احتياط:
موارد منع مصرف: حساسيت به دفرازيروکس و يا ساير اجزاء فرمولاسيون.
موارد احتياط: در شيردهي، بيماران با سابقه ابتلا به اختلالات شنوايي و مشکلات بينايي، نارسايي کليوي و کبدي، با احتياط استفاده شود.
عوارض جانبي:
اعصاب مرکزي: گيجي، خستگي، تب و سردرد.
چشم، گوش، حلق و بيني: اختلالات شنوايي، عفونت گوش، عفونت نازوفارنکس، فارنژيت، درد در ناحيه گلو، رينيت، مشکلات بينايي، عفونت حاد لوزه.
دستگاه گوارش: درد شکمي، اسهال، تهوع و استفراغ، سميت کبدي.
تنفسي: برونشيت، سرفه، عفونت دستگاه تنفسي.
پوست: راش و کهير.
ساير عوارض: آنفلوانزا.
مسموميت و درمان
مصرف بيش از حد، ممکن است باعث تهوع و اسهال گردد. در اين مواقع از القاء استفراغ و شستشوي معده استفاده نماييد.
تداخل دارويي:
آنتي اسيدهاي حاوي آلومينيوم ممکن است باعث کاهش اتصال به آهن شوند. بنابراين بطور همزمان استفاده نشوند.
مصرف اين دارو با ساير داروهاي شلات کننده آهن ممنوع مي‌باشد.
مکانيسم اثر:
دارو با تمايل بسيار زيادي به آهن اتصال مي‌يابد.
نکات قابل توصيه به بيمار:
1- به بيمار توصيه نماييد دارو را در زمان مشخص از طول شبانه روز و با شکم خالي و نيم ساعت قبل از غذا استفاده نمايد.
2- دارو نبايد جويده و يا بلعيده شود.
3- به بيمار توصيه نماييد دارو را در آب و يا آب پرتقال يا آب سيب حل و سپس ميل نمايد. مقدار باقيمانده در ليوان بايد با مقداري آب مجدداً ميل شود.
4- اين دارو نبايد با آنتي اسيدهاي حاوي آلومينيوم مصرف شود.
5- ضرورت بررسي ماهيانه آزمايشهاي خوني به منظور ارزيابي اثربخشي درمان و همچنين رديابي عوارض جانبي احتمال به بيمار گوشزد گردد.
6- به بيمار توصيه نماييد هرگونه تغيير در شنوايي و بينايي، راش، درد شکمي، زردي پوست و يا چشم، بي رنگي مدفوع و يا سياهي ادرار را گزارش نمايد.
7- به بيمار توصيه نماييد در صورت بروز گيجي از انجام رانندگي و يا کار با دستگاه‌هاي خطرناک اجتناب نمايد.
مصرف در سالمندان: مصرف دارو در سالمندان به دليل احتمال ابتلا به اختلالات کبدي، کليوي و قلبي با احتياط بايد انجام شود.
در صورت امکان از ساير داروها استفاده شود.
مصرف در كودكان: اثرات اين دارو در بزرگسالان و کودکان مشابه است.
مصرف در شيردهي: ترشح اين دارو در شير مشخص نيست. بنابراين با احتياط مصرف شود.
فارماكوكينتيك:
جذب: دارو از جذب خوبي برخوردار است.
پخش: پخش دارو وسيع مي‌باشد. دارو اتصال پروتئيني بالايي دارد بنحوي که 99 درصد به آلبومين اتصال مي‌يابد. 5 درصد دارو به سلول‌هاي خوني متصل است.
متابوليسم: راه اصلي متابوليسم از طريق گلوكورونيداسيون است.
دفع: روش اصلي دفع از راه مدفوع بوده و اندکي از دارو از طريق کليه‌ها دفع مي‌شود. نيمه عمر دارو 8 تا 16 ساعت مي‌باشد.
اشكال دارويي:
Tablet, Dispersible: 125, 250,500mg
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: آنتاگونيست فلزات سنگين.
طبقه‌بندي درماني: شلات کننده.
طبقه‌‌بندي مصرف در بارداري: رده B
نام‌هاي تجاري: Exjade
ملاحظات اختصاصي
1- بطور ماهيانه عملکرد کبدي بررسي گردد.
2- قبل از شروع درمان و سپس ماهيانه سطح کراتينتين بررسي گردد. به صورت ادواري بيماران از نظر دفع پروتئين نيز بررسي شوند.
3- در صورت افزايش سطح کراتينتين دوز دارو بايد تنظيم و يا دارو به طور کامل قطع گردد.
4- قبل از شروع درمان و سپس ساليانه بيمار از نظر قدرت بينايي و شنوايي بررسي شود.
5- در صورت بروز راش‌هاي جلدي خفيف تا متوسط درمان ادامه يابد. در صورت بروز راش شديد، دوز دارو کاهش و يا بطور کامل دارو قطع گردد. در صورت نياز مي‌توان از کورتيکواستروئيدها استفاده نمود.
اثر بر آزمايشهاي تشخيصي
دارو مي‌تواند باعث افزايش سطح آنزيم‌هاي کبدي و کراتينين شود.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram