اطلاعات داروی بابونه

persianelite

دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
قطره بابونه براي درمان التهاب بافت مخاطي دهان و ساير قسمتهاي دستگاه گوارش به كار مي رود. علاوه بر اين داراي اثرات ضد اسپاسم و ضد نفخ مي باشد.
عوارض جانبي:
در افراد حساس احتمال بروز واكنشهاي آلرژيك (در ماتيت تماسي ،آنافيلاكسي) وجود دارد.
مکانيسم اثر:
فعاليت ضد التهابي عصاره بابونه بيشتر به واسطه تركيبات ماتريسين (پيشتاز كامازولن)،بيزابولول و اكسيدهاي آن مي باشد. عصاره بابونه احتمالا موجب وقفه سيكلواكسيژناز و ليپواكسيژناز شده ،در نتيجه توليد پروستاگلاندينها و لوكوترينها را متوقف مي نمايد. آپي ژنين موجود در عصاره بابونه موجب مهار آزادسازي هيستامين نيز مي گردد. اثرات آنتي اسپاسموديك بابونه به آپي ژنين نسبت داده مي شود.
نکات قابل توصيه به بيمار:
1. در كاربرد دارو به عنوان ضد التهاب و سوزش مخاط معده و روده بايد مقدار مصرف توصيه شده ،نيم ساعت قبل از غذا ميل شود.
2. در كاربرد قطره بابونه به عنوان ضد اسپاسم و ضد نفخ ،بايد دارو يك ساعت بعد از غذا ميل گردد.
Drop:15 ml

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

persianelite