اطلاعات داروی بتاکاروتن


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
بتاكاروتن بمنظور كاهش شدت واكنش هاي حساسيت به نور در بيماران مبتلا به پروتوپورفيري اريتروپويتيك مصرف مي شود.
عوارض جانبي:
شل شدن مدفوع و زرد رنگ شدن پوست از عوارض جانبي دارو است.
مکانيسم اثر:
بتاكاروتن يك كاروتنوييد و پيش ساز ويتامين A است.
نکات قابل توصيه به بيمار:
1. دارو ترجيحا بايد همراه با غذا مصرف شود.
2. معمولا 62 هفته درمان با بتاكاروتن لازم است تا حداكثر زماني كه بيمار مي تواند در معرض نور خورشيد قرار گيرد، مشخص گردد.
اشكال دارويي:
Capsule:30 mg
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود