اطلاعات داروی بتاکسولول

persianelite

دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
زيادي فشار داخل چشم ، گلوكوم مزمن با زاويه باز.
بزرگسالان: 2-1 قطره از محلول دو بار در روز در چشم مبتلا چكانده مي‌شود.
مكانيسم اثر
اين دارو يك مهاركننده گيرنده است كه اثر قابل توجهي در تثبيت غشاي سلولي (بي حسي موضعي) ‌ندارد و فاقد اثر مقلد سمپاتيك داخلي است.
محلول چشمي اين دارو اثر كاهنده فشار داخل چشم، چه در حالت طبيعي و چه در حالت زيادي فشار با يا بدون وجود گلوكوم دارد. اين داروي چشمي اثر حداقل بر روي معيارهاي ريوي و قلبي- عروقي دارد.
موارد منع مصرف و احتياط:
تداخل دارويي
در صورت مصرف همزمان مهاركننده‌هاي بتاي خوراكي و چشمي بايد بيمار از نظر احتمال بروز اثر اضافي بر روي فشار داخل چشم يا اثرات مشخص سيستميك مهاركننده‌هاي بتا ارزيابي گردد.
مصرف همزمان داروهاي تخليه كننده كاتكول آمين مانند رزرپين با مهاركننده‌ بتا ، ممكن است سبب بروز اثرات اضافي كاهش فشار خون و يا براديكاردي شود.
مهاركننده‌هاي كربنيك انهيدراز، اپي نفرين و پيلوكارپين، اثر كاهش فشار داخل چشم را افزايش مي‌دهند. بيمار را به دقت مانيتور كنيد.
عوارض جانبي
اعصاب مركزي: بي‌خوابي ، سرگيجه، سرگيجه حقيقي، سردرد، افسردگي، لتارژي، افزايش علائم و نشانه‌هاي مياستني گراويس.
چشم: ناراحتي كوتاه مدت ، ريزش گه گاه اشك، كاهش حساسيت قرنيه، اريتم، احساس خارش، بروز نقاط رنگي روي قرنيه، كراتيت، نابرابري مردمكها (anisocoria)، ترس از نور ، تاري ديد، احساس جسم خارجي در چشم، خشكي چشمها، التهاب، ترشح و درد چشم، كاهش دقت بينايي و بروز پوسته بر روي مژه‌ها.
سيستميك: واكنشهاي سيستميك بعد از مصرف چشمي دارو به ندرت گزارش شده است. اين عوارض عبارتند از:
قلبي- عروقي: براديكاردي، بلوك قلبي و نارسايي احتقاني قلب.
ريوي: ناراحتي ريوي كه با تنگي نفس ، ‌اسپاسم نايژه، غليظ شدن ترشحات نايژه، آسم و نارسايي تنفسي مشخص مي‌شود.
ساير عوارض: كهير، نکروليز سمي اپيدرم، ريزش مو و التهاب زبان.
مکانيسم اثر:
اثر اين دارو معمولاً طي 30 دقيقه شروع شده و طي دو ساعت بعد از مصرف به اوج مي‌رسد و تا 12 ساعت اثر دارد.
فارماكوكينتيك:
موارد منع مصرف و احتياط
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط به هر يك از اجزاي اين فرآورده، براديكاردي سينوسي بيش از بلوك درجه يك دهليزي- بطني، شوك كارديوژنيك، نارسايي آشكار قلبي.
موارد احتياط :
الف) آلودگي‌ قطره‌هاي چشمي بتاكسولول ممكن است منجر به كراتيت باكتريايي شود. اين دارو نبايد به تنهايي در گلوكوم زاويه باز استفاده شود (بدليل عدم اثربخشي روي انقباض پاپيلاري).
ب) سوسپانسيون چشمي حاوي بنزالکونيوم كلرايد توسط لنزهاي تماسي جذب مي‌شود. قبل از تجويز ، لنز را خارج كرده و 15 دقيقه بعد از تجويز مجددا استفاده كنيد.
پ) از آنجا كه مهاركننده‌هاي بتا ممكن است با مصرف موضعي به طور سيستميك جذب شوند، همان عوارض جانبي كه ممكن است با مصرف سيستميك اين داروها بروز كند، با مصرف موضعي نيز بروز مي‌ کند.
اشكال دارويي:
Drop: 0.5%
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: مهاركننده اختصاصي گيرنده بتا- 1 آدرنرژيك.
طبقه‌بندي درماني: ضد گلوكوم.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C
ملاحظات اختصاصي
1- قطره چشمي براي اثربخشي بايد 2 بار در روز استفاده شود.
2- محلول چشمي بتاكسولول را به طور موفقيت‌آميز در گلوكوم بيماراني كه تحت Laser Trabeculoplasty‌ بوده و نياز به درمان طولاني مدت براي كاهش فشار داخل چشم داشته‌اند، به كار برده‌اند.
3- اين دارو در بيماران مبتلا به گلوكوم كه از عدسي‌هاي تماسي نرم يا سخت استفاده مي‌كنند، و نيز در بيماران فاقد عدسي چشم به خوبي تحمل شده است.
4- اين دارو باعث بروز ميوز يا اسپاسم تطابقي كه اغلب با داروهاي ميوتيك ديده شده، نمي‌شود.
5- براي اثر كامل دارو چند هفته زمان لازم است. بعد از 4 هفته اول از نظر كاهش فشار چشم بيمار را مانيتور كنيد.
مصرف در كودكان: در کودکان زير 18 سال استفاده نشود.
مصرف در شيردهي: ترشح اين دارو در شير مادر مشخص نيست. به هنگام شيردهي احتياط لازم بايد به عمل آيد.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

persianelite