اطلاعات داروی برتیلیوم توسیلات

persianelite

دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
بي نظمي هاي ريتم قلبي به ويژه نوع بطني (تاکيکاردي بطني, فيبريلاسيون بطني) در احياء قلب و ريه (نوع پيشرفته).
موارد منع مصرف و احتياط:
در مسموميت با قرص يا آمپول ديگوکسين ممنوع است.
عوارض جانبي:
کاهش فشار خون, سر گيجه, تهوع, استفراغ.
هشدار:
در مسموميت با قرص يا آمپول ديگوکسين ممنوع است.
اشكال دارويي:
آمپول 50 ميلي گرمي.
اطلاعات دیگر:
وضعيت بيمار از نظر نحوه قرار گرفتن روي تخت مورد توجه قرار بگيرد.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

persianelite