وحید مجیدی

اطلاعات داروی بلادونا ارگوتامین پی بی


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
پيسگيري از سردرد هاي ميگرني, مشکلات هيجاني و سردرد قبل از قاعدگي و کاهش علايم يايسگي.
موارد منع مصرف و احتياط:
انسداد لوله گوارش, زخم دستگاه گوارش (نوع شديد) ولي در بيماري قلبي و تيروييد با احتياط مصرف شود. در آب سياه (گلوکوم) منع مصرف دارد.
عوارض جانبي:
تاري ديد, خشکي دهان, علايم عصبي و مشکلات اداري.
هشدار:
انسداد لوله گوارش, زخم دستگاه گوارش (نوع شديد) ولي در بيماري قلبي و تيروييد با احتياط مصرف شود. در آب سياه (گلوکوم) منع مصرف دارد.
قرص.
اطلاعات دیگر:
دارو را نيم ساعت قبل از غذا و شب موقع خواب مصرف کنيد. در صورت تاري ديد يا خواب آلودگي از رانندگي اجتناب کنيد. مايعات کافي بنوشيد.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram