اطلاعات داروی بلادونا پی بی


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
درمان كمكي در سندرم تحريكات روده‌اي (تحريك كولون ، اسپاسم كولون، ‌كوليت مخاطي) و آنتروكوليت حاد.
بزرگسالان: 2-1 قرص 4-2 بار در روز ‌و يا 10-5 ميلي ليتر الگزير 4-3 بار در روز، ‌برحسب شدت و نياز بيماري، مصرف مي‌شود.
كودكان: با وزن 9-5 كيلوگرم به مقدار 75 /0-5/0 ميلي ليتر، 14-10 كيلوگرم مقدار 2-25/1 ميلي ليتر، 24-15 كيلوگرم مقدار 5/2 ميلي ليتر، 34-25 كيلوگرم مقدار 5-75/3 ميلي ليتر، 40-35 كيلوگرم 5/7-5 ميلي ليتر از الگزير هر 6-4 ساعت مصرف مي‌شود.
مكانيسم اثر
هيوسيامين از طريق مهار رقابتي استيلكولين در محلهاي اثر عصبي كولينرژيك (گيرنده ‌هاي موسكاريني)، موجب كاهش حركت دستگاه گوارش و مهار ترشح اسيد معده مي‌شود.
اشكال دارويي:
Tablet: Atropine Sulfate 19.4mcg+Hyoscine HBr 6.5mcg+ Hyoscyamine Sulfate 103.7mcg+Phenobarbital 16.2mg
Elixir: (Atropine Sulfate 19.4mcg+Hyoscine HBr 6.5mcg+ Hyoscyamine Sulfate 103.7mcg+Phenobarbital 16.2mg) /5ml
اطلاعات دیگر:
طبقه بندي فارماكولوژيك: تركيب آلكالوئيد بلادونا ـ ‌باربيتورات.
طبقه بندي درماني: ضد موسكاريني (آنتيكولينرژيك)، آرام‌بخش.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده D
موارد منع مصرف و احتياط
موارد منع مصرف: گلوكوم، ‌اختلالات كبدي و كليوي، ‌انسداد مجاري ادرار (از قبيل انسداد گردن مثانه ناشي از هيپرتروفي پروستات)، حساسيت مفرط به هر يك از تركيبات دارو.
موارد احتياط: اين دارو ممكن است ايجاد اعتياد كند. بنابراين، ‌مصرف آن بايد با احتياط همراه باشد.
نكات قابل توصيه به بيمار
1- از آنجا كه اين دارو ايجاد خواب آلودگي مي‌كند، از انجام فعاليتهايي كه نياز به هوشياري كامل دارند، خودداري كنيد.
2- مصرف اين دارو ممكن است موجب خشكي دهان و اشكال در دفع ادرار شود. در صورت پايدار بودن اين عوارض، پزشك را آگاه نماييد.
3- در صورت سريع شدن نبض، تاري ديد و سرگيجه مصرف دارو را قطع كنيد.
4- از مصرف طولاني و مكرر دارو خودداري نماييد.
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود