وحید مجیدی

اطلاعات داروی بنزیل بنزوآت


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
گال و شپش (پديکولوز).
موارد منع مصرف و احتياط:
حساسيت شديد.
عوارض جانبي:
در صورت مصرف خوراکي فرد دچار تشنج و علايم عصبي مي شود.
هشدار:
حساسيت شديد.
اشكال دارويي:
توده محلول حجيم (Bulk).
اطلاعات دیگر:
ممکن است علي رغم درمان موفق خارش تا 2 هفته باقي بماند. از تماس چشم و مخاط دهان با دارو پرهيز کنيد. همزمان, لباس زير و محلفه و روبالشي با آب جوش شسته شود

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram