وحید مجیدی
spring

اطلاعات داروی بواسيزوماب آواستین


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

نام تجاری دارو: آواستین
موارد و مقدار مصرف:
الف) همراه با كاربوپلاتين و پاكليتاكسل براي درمان سرطان ريه غيرسنگفرشي، متاستاتيك يا راجعه و غيرقابل برداشت توسط جراحي.
بزرگسالان: mg/kg 15 هر سه هفته يكبار به صورت انفوزيون وريدي مصرف مي‌شود.
ب) همراه با شيمي‌درماني با پايه فلورواوراسيل جهت درمان سرطان متاستاتيك كولون يا ركتوم.
بزرگسالان: اگر همراه با رژيم بولوس IFL استفاده شود، mg/kg 5 به صورت وريدي هر 14 روز، تا زماني كه بيماري در حال پيشرفت باشد، مصرف مي‌شود.
اگر همراه با رژيم Folfox4 استفاده شود، mg/kg 10 به صورت وريدي هر 14 روز تا زماني كه بيماري در حال پيشرفت باشد مصرف مي‌شود. حداقل تا 28 روز پس از جراحي وسيع، درمان نبايد آغاز شود. قبل از شروع درمان محل برش بايد به طور كامل بهبود يافته باشد.
موارد منع مصرف و احتياط:
بيماراني كه اخيراً دچار هموپتيزي شده‌اند يا در طي 28 روز اخير تحت عمل جراحي وسيع قرار گرفته‌اند نبايد از اين دارو استفاده كنند.
در بيماران داراي حساسيت مفرط به دارو و در بيماراني كه به جراحي نياز دارند و يا افراد مبتلا به بيماري قلبي ـ عروقي قابل توجه، با احتياط مصرف شود.
عوارض جانبي:
اعصاب مرکزي: مختل شدن تعادل، ضعف، كانفوزيون، سرگيجه، سردرد، سنكوپ.
قلبي ـ عروقي: ترومبوز وريدهاي عمقي، نارسايي قلبي، هايپرتانسيون، هايپوتانسيون، ترومبوز داخل شكمي، ترومبو آمبولي.
EENT: خونريزي بيني، اشك‌ريزي بيش ازحد، خونريزي لثه، اختلال حس چشايي، تغيير صدا.
دستگاه گوارش: درد شكم، بي‌اشتهايي، كوليت، يبوست، اسهال، خشكي دهان، سوءهاضمه، نفخ، خونريزي دستگاه گوارش، تهوع، التهاب دهان، استفراغ.
ادراري ـ تناسلي: پروتئين اوري، احساس فوريت در دفع ادرار، خونريزي واژينال.
خوني: لكوپني، نوتروپني، ترومبوسيتوپني.
متابوليك: هايپر بيلي‌روبينمي، هايپوكالمي، كاهش وزن.
تنفسي: تنگي نفس، هموپتيزي، عفونت دستگاه تنفسي فوقاني.
پوست: آلوپسي، درماتيت، تغيير رنگ، خشكي پوست، درماتيت اكسفولياتيو، اختلالات ناخن، زخم پوستي.
ساير عوارض: كاهش ترميم زخم، حساسيت مفرط، درد عضلاني.
مسموميت و درمان
حداكثر دوز قابل تحمل دارو مشخص نيست.
درمان: به صورت حمايتي و علامتي است.
تداخل دارويي:
ممكن است اين دارو سطح متابوليت ايرينوتكان (SN-38) را افزايش دهد.
مکانيسم اثر:
اثر آنتي‌نئوپلاسم: به VEGF پيوند مي‌يابد و مانع اتصال VEGF به رسپتورهاي FLT-1 و KDR (عمدتاً در سلولهاي اندوتليال بافت مي‌شوند.) مي‌گردد. VEGF تشكيل عروق خوني جديد (آنژيوژنز) تومورها را افزايش داده و مي‌تواند به رشد متاستاتيك تومور كمك كند.
فارماكوكينتيك:
جذب: به صورت تزريق وريدي مصرف مي‌شود.
پخش: نامعلوم.
متابوليسم: از طريق فاگوسيتوز توسط سيستم رتيكولواندوتليال به پپتيدهاي پايه تبديل مي‌شود.
دفع: نيمه‌‌ عمر دارو 11 تا 50 روز مي‌باشد.
اشكال دارويي:
Injection, Solution, Concentrate: 25 mg/ml, 16ml, 25 mg/ml, 4ml
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: آنتي‌بادي منوكلونال.
طبقه‌بندي درماني: آنتي‌نئوپلاسم.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C
نام‌هاي تجاري: Avastin
ملاحظات اختصاصي
توجه: بيماران 65 سال و بالاتر، بيماران داراي سابقه ترومبوآمبولي و افرادي كه قبلاً با اين دارو درمان شده‌اند ممكن است ريسك بيشتري براي ابتلا به ترومبوآمبولي‌هاي شرياني شديد مثل MI، حملات ايسكمي گذرا، استروك و آنژين داشته باشند. درمان بايد در بيماران مبتلا به ترومبوآمبولي شرياني متوقف گردد.
1- با رعايت تكنيك آسپتيك رقيق شود. از يخ‌زدگي يا تكان دادن ويال دارو خودداري شود. دوز محاسبه شده را بايد جدا كرده و درون I.V bag به وسيله نرمال‌سالين تا حجم كلي ml 100 رقيق نمود. از مخلوط كردن دارو با محلول‌هاي دكستروز خودداري شود.
2- اولين انفوزيون طي 90 دقيقه انجام مي‌شود، اگر براي بيمار قابل تحمل بود،‌ انفوزيون دوم طي 60 دقيقه انجام مي‌گيرد. انفوزيون‌هاي بعدي در صورت تحمل مي‌توانند طي 30 دقيقه انجام شوند.
3- در طي انفوزيون بايد بيمار از نظر واكنش‌هاي حساسيت مفرط تحت نظر باشد.
توجه: درمان بايد در بيماران مبتلا به سندرم نفروتيك، هايپرتانسيون شديد، بحران‌هاي فشارخون، خونريزي شديد، پرفوراسيون دستگاه گوارش، كه نياز به مداخله دارند متوقف شود.
4- درمان بايد پيش از جراحي انتخابي با در نظر گرفتن نيمه‌ عمر حدوداً 20 روزه دارو متوقف شود. تا زماني كه محل برش جراحي كاملاً بهبود نيافته نبايد درمان را ادامه داد.
5- آزمايشات ادراري بايد از نظر بدتر شدن پروتئين اوري پيگيري شوند. بيماران داراي تست Dipstick ادرار +2 و بالاتر بايد آزمايش ادرار 24 ساعته انجام دهند.
6- لازم است فشارخون بيمار هر 3-2 هفته اندازه‌گيري شود.
نكات قابل توصيه به بيمار
1- بايد به بيمار در مورد عوارض جانبي بالقوه دارو اطلاع داده شود.
2- بروز عوارض جانبي به ويژه درد شكم، يبوست و استفراغ بايد به سرعت گزارش شود.
3- فشارخون و آزمايشات ادرار بايد در طي درمان پيگيري شوند.
4- خانم‌ها بايد از باردار شدن در طول دوره درمان خودداري كنند.
5- بيمار بايد ساير ارائه كننده‌هاي خدمات درماني را در مورد درمان خود آگاه كند و از هرگونه جراحي انتخابي در طول دوره درمان پرهيز شود.
مصرف در سالمندان: عوارض جانبي دارو در بيماران سالمند بيشتر رخ مي‌دهد.
مصرف در كودكان: بي‌‌ضرري و كارايي دارو در اين بيماران ثابت نشده است.
مصرف در شيردهي: زنان در طي درمان و تا مدت مناسبي بعد از قطع درمان (به علت نيمه‌ عمر طولاني دارو) بايد از شيردهي خودداري كنند.
مصرف در بارداري: جلوگيري از آنژيوژنز ممكن است روي جنين اثرات جانبي داشته باشد. تنها در صورتي در حين بارداري مي‌توان از اين دارو استفاده كرد كه منافع بالقوه آن براي مادر از خطرات دارو براي جنين بيشتر باشد.
اثر بر آزمايشهاي تشخيصي
ممكن است سطوح پروتئين ادرار و بيلي‌روبين را افزايش و پتاسيم را كاهش دهد.
ممكن است پلاكت‌ها، نوتروفيل‌ها و WBC كاهش يابند.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

تبلیغات 2
تبلیغات 2

شماره تلفن های ضروری

twitter facebook linkedin whatsapp telegram