وحید مجیدی

اطلاعات داروی بوتولیسم آنتی توکسین ای


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
اين فرآورده در پيشگيري بعد از آلودگي و درمان بيماري بوتوليسم ناشي از خوردن غذاهاي آلوده مصرف مي شود.
عوارض جانبي:
شوك آنافيلاكتيك ،كاهش فشار خون ،كهير،اختلال تنفسي و بيماري سرمي از عوارض جانبي اين فرآورده است.
مکانيسم اثر:
پادزهر يك ظرفيتي بوتوليسم باعث خنثي شدن سم توليد شده توسط نوع E،Clostridium botulinum مي شود.
نکات قابل توصيه به بيمار:
1.بدليل تشديد اثرات عصبي سم بوتولينوم ،از مصرف آنتي بيوتيك هاي آمينوگليكوزيدي در مسمومين اجتناب شود.
2.قبل از تزريق ،آزمون حساسيت انجام شود.
3.فرآورده را بايد در دماي 2-8 درجه سانتيگراد نگهداري و از انجماد آن جلوگيري كرد.
اشكال دارويي:
Injection:50000 units in 20ml

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram