وحید مجیدی

اطلاعات داروی بوتولیسم آنتی توکسین ا بی ای


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
اين فرآورده در پيشگيري بعد از آلودگي و درمان بيماري بوتوليسم ناشي از خوردن غذاهاي آلوده مصرف مي شود.
عوارض جانبي:
شوك آنافيلاكتيك ،كاهش فشار خون ،كهير،اختلال تنفسي و بيماري سرمي از عوارض جانبي اين فرآورده است.
مکانيسم اثر:
پادزهر سه ظرفيتي بوتوليسم باعث خنثي شدن سموم توليد شده توسط Clostridium botulinum مي شود. هر ميلي ليتر از اين پادزهر حاوي بيش از 500 واحد پادزهر بر عليه هر كدام از سه نوع سم A،B،E مي باشد.
نکات قابل توصيه به بيمار:
1.قبل از تزريق ،آزمون حساسيت انجام شود.
2.بدليل تشديد اثرات عصبي سم بوتولينوم ،از مصرف آنتي بيوتيك هاي آمينوگليكوزيدي در مسمومين اجتناب شود.
3.فرآورده را بايد در دماي بين 2-8 درجه سانتيگراد نگهداري و از انجماد آن جلوگيري كرد.
اشكال دارويي:
Injection:1ml

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram