اطلاعات داروی بوتولینیوم دیسپورت


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
درمان آرايشي جهت رفع چين و چروک صورت.
درمان استرابيسموس و هايپرهيدروزيس.
درمان اسپاسم همي فاسيال، بلفارواسپاسم و اسپاسيتي اندام تحتاني همراه با سکته.
عوارض جانبي:
در صورت تزريق در ماهيچه هاي اطراف چشم امکان ريزش اشک، سوزش چشم، دو بيني، افتادگي پلک و تعريق و سوزش صورت وجود دارد.
در صورت تزريق در اندام هاي تحتاني احتمال ضعف در محل تزريق، ضعف عمومي، درد پا و افتادن وجود دارد.
احتمال سوزش، خارش و کبودي در محل تزريق و اطراف آن وجود دارد.
امکان واکنش هاي حساسيتي، اريتمي تشنج و انفارکتوس ميوکارد وجود دارد.
هشدار:
مصرف دارو در بيماراني که مشکل بلع و يا مشکلات تنفسي دارند بايد بااحتياط صورت گيرد.
تداخل دارويي:
از نظر تئوريکال تجويز همزمان بوتولينوم با داروهاي داراي فعاليت بلوک کننده نوروماسکولار نظير آمينوگليکوزيدها و اسپکتينومايسين سبب تشديد اثر دارو مي شود.
مکانيسم اثر:
دارو از طريق مهار ريليز استيل کولين وابسته به يون کلسيم سبب بلوک نوروماسکولار ترمينال هاي اعصاب حرکتي شده و سبب کاهش پتانسيل عمل در صفحه محرکه انتهايي و در نتيجه ايجاد فلج شل مي شود.
اشكال دارويي:
injection 300/500 IU
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود