اطلاعات داروی بوسنتان


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
بهبودي توانايي فعاليت و حركت و كاهش سرعت پيشرفت بيماري در افراد مبتلا به هايپرتانسيون شريان ريوي و داراي نشانه‌هاي كلاس III و IV رده‌بندي WHO.
بزرگسالان: مقدار mg 5/62 خوراكي دو بار در روز (صبح و عصر) به مدت 4 هفته استفاده شده و سپس به مقدار نگهدارنده mg 125 دو بار در روز افزايش مي‌يابد.
بزرگسالان با وزن كمتر از kg 40: مقدار mg 5/62 خوراكي دو بار در روز (صبح و عصر) به عنوان دوز شروع و نگهدارنده مصرف مي‌شود.
تعديل دوز: براي بيماراني كه دچار افزايش سطح آمينوترانسفرازها مي‌شوند به جدول زير مراجعه كنيد. ممكن است كاهش دوز يا متوقف نمودن مصرف دارو تا زمان بازگشت سطح آنزيمها به مقدار نرمال ضروري باشد.
1. بيش از 3 برابر و كمتر از 5 برابر حداكثر مقدار نرمال = تست بايد تكرار شود؛ در صورت تأييد، دوز را كاهش داده يا درمان را متوقف كنيد و هر 2 هفته تست را تكرار كنيد. پس از نرمال شدن سطح آنزيمها، درمان را ادامه داده يا دوباره با دوز اوليه درمان را شروع نماييد.
2. بيش از 5 برابر و كمتر از 8 برابر حداكثر مقدار نرمال = تست بايد تكرار شود؛ در صورت تأييد، درمان بايد متوقف شده و تست حداقل هر 2 هفته تكرار شود. پس از نرمال شدن سطح آنزيمها، مي‌توان شروع مجدد درمان را در نظر گرفت.
3. بيش از 8 برابر حداكثر مقدار نرمال = درمان بايد متوقف شود. نبايد دارو را مجدداً شروع نمود.

اگر اختلال در تست‌هاي عملكرد كبدي با علايم آسيب كبد مثل تهوع، استفراغ، تب، درد شكمي، زردي يا خستگي و خواب‌آلودگي غيرطبيعي همراه باشد، و يا اگر سطح بيلي‌روبين پلاسما دو برابر حداكثر مقدار نرمال يا بيشتر باشد،‌ درمان را متوقف نموده و از تجويز مجدد دارو خودداري نماييد.
موارد منع مصرف و احتياط:
موارد منع مصرف: زنان باردار، حساسيت به دارو، بيماراني كه در حال مصرف سيكلوسپورين يا گلي‌بنكلاميد هستند، بيماران مبتلا به اختلال متوسط تا شديد كبدي، افرادي كه سطح آمينوترانسفراز پلاسمايي آنها بيش از 3 برابر حداكثر مقدار نرمال است.
موارد احتياط: بيماران مبتلا به اختلال خفيف كبدي.
عوارض جانبي:
اعصاب مرکزي: خستگي، سردرد.
قلبي ـ عروقي: ادم، گُرگرفتگي، افت فشارخون، تپش قلب.
بيني و حلق : نازوفارنژيت.
دستگاه گوارش: سوء‌ هاضمه.
خوني: آنمي.
كبدي: اختلال عملكرد كبدي.
پوست: خارش.
ساير عوارض: ادم پا.
مسموميت و درمان
تظاهرات باليني: ممكن است باعث سردرد، تهوع و استفراغ، كاهش خفيف فشارخون و كاهش ضربان قلب شود. مسموميت شديد ممكن است باعث افت شديد فشارخون شود.
درمان: درمان شامل اقدامات حمايتي و علامتي است.
تداخل دارويي:
تداخل دارويي
مصرف همزمان بوسنتان با سيكلوسپورين ممكن است باعث افزايش سطح بوسنتان و كاهش سطح سيكلوسپورين شود. اين دو دارو نبايد با هم استفاده شوند.
مصرف همزمان بوسنتان وگلي‌بنكلاميد ممكن است باعث افزايش خطر بالا رفتن آنزيمهاي كبدي و كاهش سطح سرمي هر دو دارو شود. اين دو دارو نبايد با هم استفاده شوند.
مصرف بوسنتان همراه داروهاي ضد بارداري هورموني ممكن است اثر اين داروها را كاهش داده و موجب بارداري ناخواسته شود. بيمار بايد روش ديگري را نيز براي جلوگيري از بارداري به كار برد.
كتوكونازول ممكن است اثرات بوسنتان را افزايش دهد. بيمار را از نظر بروز عوارض جانبي پايش كنيد.
مصرف همزمان بوسنتان با سيمواستاتين و ديگر استاتين‌ها ممكن است سطح پلاسمايي اين داروها را كاهش دهد. سطح كلسترول بايد پايش شده و در صورت نياز دوز استاتين افزايش يابد.
مکانيسم اثر:
اثر ضد هايپرتانسيون ريوي: ‌بوسنتان يك آنتاگونيست اختصاصي و رقابتي رسپتورهاي اندوتلين-1 (ET-1) مي‌باشد. اندوتلين يك ماده منقبض كننده قوي عروق مي‌باشد كه سطح آن در بيماران مبتلا به هايپرتانسيون ريوي افزايش مي‌يابد كه خود نشان‌دهنده نقش احتمالي اين ماده در اين بيماري مي‌باشد.
فارماكوكينتيك:
جذب: فراهم‌‌زيستي اين دارو پس از مصرف خوراكي 50% مي‌باشد. جذب تحت تأثير غذا قرار نمي‌گيرد.
پخش: دارو بيش از 98% به پروتئين‌هاي پلاسمايي به خصوص آلبومين متصل مي‌شود.
متابوليسم: دارو توسط كبد به سه متابوليت تبديل مي‌شود كه يكي از آنها تا حدي داراي اثر باليني مي‌باشد. بوسنتان القا كننده آنزيمهاي كبدي CYP2C9 و CYP3A4 و احتمالاً القا كننده CYP2C19 مي‌باشد.
دفع: دارو در صفرا ترشح مي‌شود. كمتر از 3% دوز خوراكي وارد ادرار مي‌شود.
اشكال دارويي:
Tablet : 62.5 mg , 125 mg
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: آنتاگونيست رسپتور اندوتلين.
طبقه‌بندي درماني : ضد هايپرتانسيون ريوي.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده X
نام‌هاي تجاري: Tracleer
ملاحظات اختصاصي
1- آسيب شديد كبدي ممكن است بروز كند. سطح آمينوترانسفرازها بايد پيش از شروع درمان و پس از آن به صورت ماهانه اندازه‌گيري شود.
2- افزايش ALT و AST ممكن است وابسته به دوز و برگشت‌پذير باشد.
3- دارو ممكن است باعث كاهش Hgb شود. سطح هموگلوبين بايد 1 و 3 ماه پس از شروع درمان و سپس هر سه ماه يك بار پايش شود.
4- پيش از شروع بوسنتان، بايد نسبت به باردار نبودن بيمار اطمينان حاصل نمود. داروهاي ضد بارداري هورموني اعم از خوراكي، كاشتني و تزريقي، نبايد به عنوان تنها روش جلوگيري استفاده شود، چرا كه احتمال شكست وجود دارد. در طول مدت درمان، تست بارداري بايد به صورت ماهانه انجام شود.
5- براي كاهش خطر تشديد بيماري، قطع دارو بايد به صورت تدريجي انجام شود.
نكات قابل توصيه به بيمار
1- دارو بايد هنگام صبح و عصر همراه غذا يا با فاصله از آن مصرف شود.
2- در مدت مصرف اين دارو از باردار شدن خودداري نموده و از روشهاي مناسب ضد بارداري استفاده نماييد. تست بارداري بايد ماهانه انجام شود.
3- نبايد از داروهاي ضد بارداري هورموني به عنوان تنها روش جلوگيري استفاده نمود.
مصرف در سالمندان: به دليل احتمال بيشتر بروز اختلال ارگانها (مثل كبد)، انتخاب دوز بايد با دقت صورت گيرد.
مصرف در كودكان: اثربخشي و ايمني دارو ثابت نشده است.
مصرف در شيردهي: ترشح دارو در شير مشخص نيست. مصرف بوسنتان در دوران شيردهي توصيه نمي‌شود.
مصرف در بارداري: ممنوع است.

اثر بر آزمايشهاي تشخيصي
ممكن است باعث افزايش سطح ALT و AST شود.
ممكن است باعث كاهش Hgb و هماتوكريت شود.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram