وحید مجیدی

اطلاعات داروی بوپرنورفين


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

اشكال دارويي:
Tablet: Buprenorphine (As Hydrochloride) 2 mg + Naloxone (As Hydrochloride) 0.5 mg, Buprenorphine (As Hydrochloride) 8mg + Naloxone (As Hydrochloride) 2mg
موارد و مقدار مصرف:
جلوگيري از بروز سندرم قطع مصرف مواد مخدر
بزرگسالان : 16-12 ميلي گرم يکبار در روز برحسب شدت علائم.
توجه: جهت تکميل اطلاعات به تک نگاربوپرنورفين ونالوکسون مراجعه شود.
نام‌هاي تجاري: Suboxone

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram