اطلاعات داروی بيسموت ساب سيترات


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
زخم خوش خيم معده و اثني عشر
بزرگسالان: دو قرص دو بار در روز و يا يك قرص چهار بار در روز مصرف مي‌شود. مدت درمان 28 روز است و در صورت لزوم 28 روز ديگر تكرار مي‌شود. مقدار نگهدارنده توصيه نمي‌شود، ولي مي‌توان دوره درمان را بعد از يك ماه فاصله تكرار كرد.
كودكان- مصرف اين دارو در كودكان توصيه نمي‌شود.
مكانيسم اثر
بيسموت داراي اثر ضد ميكروبي بر پاتوژر‌هاي باكتريايي و ويروسي دستگاه گوارش است. اين دارو ممكن است به صورت تركيبي با دو آنتيبيوتيك (عموماً مترونيد ازول و آموكسي سيلين) براي از بين بردن هليكوباكترپيلوري تجويز شود.
موارد منع مصرف و احتياط
موارد منع مصرف: بارداري، اختلال كار كليه.
فارماكوكينتيك:
تداخل دارويي
اين دارو ممكن است جذب تتراسيكلين ها را كاهش دهد.
اشكال دارويي:
Tablet: 120 mg
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: تركيب بيسموت.
طبقه‌بندي درماني: منفي كننده ذرات يوني در معده (براي مقابله با يون هيدروژن) همراه با داروهاي مقابله با Helicobacter pilori.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C (در سه ماهه آخر بارداري رده D)
عوارض جانبي
دستگاه گوارش: تيره شدن زبان و سياه شدن مدفوع، تهوع و استفراغ.
نكات قابل توصيه به بيمار
1- اگر دارو را دو بار در روز مصرف مي‌كنيد، دو قرص نيم ساعت قبل از صبحانه و دو قرص نيم ساعت قبل از شام ميل كنيد. اگر دارو را چهار بار در روز مصرف مي‌كنيد، نيم ساعت قبل از هر غذا و قرص آخر را دو ساعت بعد از شام مصرف كنيد.
2- طي دوره درمان با اين دارو شير مصرف نكنيد.
3- تا نيم ساعت قبل يا بعد از مصرف اين دارو، آنتياسيد مصرف نكنيد.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram