وحید مجیدی
spring

اطلاعات داروی بپنیوم هیدروکسی نفتوات


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
آلودگي به کرم آسکاريس و کرم قلابدار (نکاتور آمريکانوس).
موارد منع مصرف و احتياط:
حساسيت شديد به دارو.
عوارض جانبي:
اسهال, استفراغ, سر درد.
هشدار:
حساسيت شديد به دارو.
ضد کرم.
اطلاعات دیگر:
با معده خالي مصرف شود. تا يک ساعت بعد از مصرف کردن دارو غذايي مصرف نشود.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

تبلیغات 2
تبلیغات 2

کرنومتر آنلاین

twitter facebook linkedin whatsapp telegram