وحید مجیدی

اطلاعات داروی ب کمپلکس ويتامين


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
درمان يا پيشگيري از کمبود ويتامين هاي گروه B.
موارد منع مصرف و احتياط:
حساسيت شديد به دارو.
عوارض جانبي:
ضايعات جلدي يا خارش.
هشدار:
حساسيت شديد به دارو.
اشكال دارويي:
قرص, شربت ,آمپول.
اطلاعات دیگر:
به همراه دارو, مواد غذايي حاوي ويتامين هاي گروه B را مصرف کنيد.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram