وحید مجیدی

اطلاعات داروی تانا میگرن


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
كپسول تاناميگرن به عنوان پيشگيري كننده حملات ميگرني بكار مي رود.
موارد منع مصرف و احتياط:
در حاملگي و شيردهي و كودكان زير دو سال و افرادي كه به گياهان تيره كاسني (Compositae) نظير بابونه حساسيت دارند نبايد مصرف شود.
عوارض جانبي:
با مصرف اين فرآورده احتمال بروز خشكي و زخم دهان ،ناراحتي هاي گوارشي (درد شكمي ،سوءهاضمه ،تهوع و...) و درماتيت تماسي وجود دارد.
هشدار:
در حاملگي و شيردهي و كودكان زير دو سال و افرادي كه به گياهان تيره كاسني (Compositae) نظير بابونه حساسيت دارند نبايد مصرف شود.
مکانيسم اثر:
گياه موجود در اين فرآورده احتمالا از طريق مهار آزادسازي گرانولهاي حاوي سروتونين از پلاكتها و گلبولهاي سفيد خون اثر پيشگيري از ميگرن را ظاهر مي سازد. همچنين در آزمايشات Invitro عصاره اين گياه موجب مهار آزادسازي پروستاگلاندينها (با مكانيزمي متفاوت از مكانيزم مهارسيكلواكسيژناز) مي گردد.
نکات قابل توصيه به بيمار:
از آنجايي كه تاناميگرن به طور پروفيلاكتيك عمل مي نمايد، بايستي به طور مرتب و روزانه يك كپسول مصرف گردد.
اشكال دارويي:
Capsul:125 mg

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram