اطلاعات داروی تتانوس آنتی توکسین

persianelite

دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
اين فرآورده براي ايجاد ايمني انتقالي بر عليه بيماري كزاز در افراد زخمي كه زخم آنها با اسپور باكتري كزاز آلوده شده باشد،استفاده مي شود.
عوارض جانبي:
شوك آنافيلاكتيك ،كاهش فشار خون ،كهير،اختلال تنفسي و بيماري سرمي از عوارض جانبي اين دارو است.
مکانيسم اثر:
اين فرآورده حاوي گلوبولين هاي ضدسم اختصاصي بر عليه سم توليد شده توسط Clostridium tetani است.
نکات قابل توصيه به بيمار:
1.اين پادزهر فقط سم باكتري Clostridium tetani را خنثي مي كند و اثري بر خود باكتري ندارد.بنابراين علاوه بر تزريق پادزهر، ساير درمان هاي زخم ضروري است .ضدعفوني زخم بوسيله تركيبات يد اثر تخريبي قابل ملاحظه اي بر سم باكتري نيز دارد.
2.در صورتي كه فرد به سرم حساسيت داشته يا قبلا با توكسوييد كزاز واكسينه شده باشد، بيمار بايد فقط يك نوبت تزريق توكسوييد كزاز دريافت كند و نيازي به تزريق پادزهر نيست.
3.به منظور درمان بيماري كزاز،علاوه بر مصرف پادزهر،همزمان درمانهاي جراحي و علامتي شامل مصرف آنتي بيوتيك ها،آرام بخش ها،ضدتشنجها و شل كننده هاي عضلاني ضروري مي باشد.
4.فرآورده را بايد در دماي بين 2-8 درجه سانتيگراد نگهداري و از انجماد آن جلوگيري كرد.
اشكال دارويي:
Injection:3000, 5000, 10000 IU per vial

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

persianelite