logo

اطلاعات داروی تتراکائين چشمی


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
ايجاد بي حسي موضعي کوتاه مدت براي انجام معاينات چشمي از جمله اندازه گيري فشار داخل چشم (تونومتري)، برداشت جسم خارجي و زدن بخيه، به عنوان کمک به داروهاي بي حس کننده تزريقي قبل از اعمال جراحي.
بزرگسالان و نوجوانان: مقدار 2ـ1 قطره در ملتحمه چکانده مي‌ شود.
کودکان: مقدار مصرف اين دارو در کودکان تعيين نشده است.
موارد منع مصرف و احتياط:
تداخل دارويي
مصرف همزمان با داروهاي مهارکننده کولين استراز ، بخصوص اکوتيوفات، ممکن است متابوليسم تتراکائين را مهار کند و به طولاني شدن اثر بي حس کننده آن منجر شود و در نتيجه ، خطر مسموميت افزايش يابد.
عوارض جانبي:
ملاحظات اختصاصي
1ـ بيماراني که نسبت به ساير بي حس کننده‌هاي موضعي از دسته استرها و يا نسبت به PABA يا پارابنها عدم تحمل نشان مي‌ دهند، ممکن است تتراکائين را نيز تحمل نکنند.
2ـ طي مصرف اين دارو، چشمها را بايد از مواد شيميايي تحريک کننده، اجسام خارجي و مالش محافظت کرد، زيرا رفلكس پلک زدن به طور موقت از فعاليت مي‌ افتد. مالش يا دست زدن به چشم در طول بي حسي ممکن است به قرنيه و ملتحمه صدمه بزند.
3ـ در صورت استفاده از اين دارو براي تونرمتري، بايد تونرمتر را قبل از استفاده با آب مقطر کاملاَ شستشو داد تا باقيمانده محلولهاي ضد عفوني کننده و پاک کننده از بين برود.
4ـ براي درمان واکنشهاي آلرژيک، استفاده از آدرنوکورتيکوئيدهاي چشمي توصيه مي‌ شود. با اين وجود، تا برگشت حس طبيعي چشمها از مصرف اين داروها بايد خودداري کرد.
تداخل دارويي:
اثر بر آزمايشهاي تشخيصي
تتراکائين چشمي و مواد محافظ موجود در آن ممکن است در کشتهاي 24 ساعته براي تشخيص عفونت، رشد ميکرو ارگانيسمها، از جمله استافيلوکوکوس آلبوس، سودوموناس و کانديدا آلبيکانس را مهار کند.
مکانيسم اثر:
اين دارو با انسداد شروع و هدايت تکانه‌هاي عصبي از طريق کاهش نفوذپذيري غشاي سلولهاي عصبي به يون سديم اثر خود را اعمال مي‌ کند. اين عمل به طور برگشت پذير غشاي سلولي را تثبيت کرده، مرحله دپولاريزاسيون آن را مهار مي‌ کند و به نارسايي پتانسيل عمل تحريک شده و انسداد بعدي هدايت تکانه عصبي منجر مي‌ شود.
ساير اثرها: تتراکائين بعد از مصرف موضعي در چشم ممکن است بازسازي سلولي را از طريق جلوگيري از ميتوز، مهاجرت سلولي و برداشت و اکسيداسيون گلوکز و پيرووات توسط سلولهاي اپي تليال قرنيه مهار کند. مصرف طولاني مدت اين دارو سبب تأخير ترميم آسيب سلولهاي موجود يا جديد اپي تليال مي‌ شود.
تتراکائين ممکن است در صورت جذب مقادير زياد آن بر CNS اثر گذارد و ابتدا موجب تحريک و بعد از آن سبب تضعيف CNS گردد. همچنين، اين دارو ممکن است بر دستگاه قلبي ـ عروقي اثر کرده و موجب تضعيف هدايت و تحريک پذيري قلب شود.
فارماکوکينتيک
جذب: جذب اين دارو سريع است و به جريان خون در محل مصرف بستگي دارد. اثر دارو تقريباَ طي 15 ثانيه شروع مي‌ شود. طول مدت اثر دارو 20ـ10 دقيقه (به طور متوسط 15 دقيقه) است.
توجه: مصرف غلظت بيش از يک درصد يا مصرف همزمان آن با يک تنگ کننده عروق، طول اثر دارو را زيادتر نمي‌ کند. با اين وجود، در صورت تکرار مصرف، طول اثر دارو افزايش مي‌ يابد.
پخش: به ميزان زيادي به پروتئين پيوند مي‌ يابد.
متابوليسم: توسط کولين استرازها عمدتاً در پلاسما و به ميزان خيلي کمتري در کبد هيدروليز شده و به يک متابوليت حاوي اسيد پارا آمينوبنزوييک (PABA) و متابوليت ديگري به نام دي اتيل آمينواتانول تبديل مي‌ شود.
دفع: دفع اين دارو کليوي و احتمالاً به دنبال ترشح آن در صفرا و باز جذبش از دستگاه گوارش است.
فارماكوكينتيك:
موارد منع مصرف و احتياط
موارد احتياط : التهاب و يا عفونت چشم (ممکن است pH محل مصرف يا جريان خون آنجا را تغيير داده و به کاهش يا از بين رفتن اثر بي حسي موضعي منجر شود)، سابقه واکنش آلرژيک به تتراکائين ، کمبود کولين استراز پلاسما (به دليل کاهش متابوليسم، خطر مسموميت افزايش مي‌ يابد).
اشكال دارويي:
Injection: 1%
Drop: 0.5%
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: بي حس کننده موضعي استري.
طبقه‌بندي درماني: بي حس کننده موضعي (چشمي).
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C
نکات قابل توصيه به بيمار
1ـ در صورت تماس دارو با انگشتان، احتمال بروز بثورات پوستي همراه با خشکي و ترک خوردن پوست وجود دارد. در اين صورت دستها را بعد از مصرف دارو با آب بشوييد.
2ـ براي جلوگيري از آسيب چشمي در طول مدت بي حسي، از پاک کردن يا ماليدن چشمها اجتناب نماييد.
3ـ در صورت بروز نشانه‌هاي شديدي که نشان دهنده حساسيت مفرط بالقوه هستند ، فوراَ به پزشک مراجعه کنيد.
4ـ در صورت کدر بودن رنگ محلول و يا وجود بلور در آن، از مصرف دارو خودداري کنيد.
مصرف در شيردهي: عوارضي براي آن در انسان ثابت نشده است. با اين وجود، منافع دارو در مقابل مضرات آن بايد سنجيده شود.
عوارض جانبي
اعصاب مرکزي: تصعيف CNS (خواب آلودگي ، تنگي نفس يا اشکال در تنفس) (اين عوارض ممکن است به دنبال تحريک CNS ] تاري ديد ، تشنجات، سرگيجه، انقباض ناگهاني عضلاني يا لرز، تهوع يا استفراغ، تهييج پذيري غير معمول، عصبانيت يا بي قراري] بروز کنند)، خستگي يا ضعف غير معمول، افزايش تعريق.
چشم: سوزش گزش، قرمزي، يا ساير تحريکات خفيف چشمي با شيوع کمتر (ممکن است بعد از مصرف چشمي تتراکائين بروز کند).
ساير عوارض: ضربان نامنظم قلب، رنگ پريدگي غير معمول، واکنش آلرژيک (خارش، درد، قرمزي، يا تورم شديد چشم يا پلک، ريزش شديد و مداوم آب از چشمها).

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram