اطلاعات داروی تتراکائین

persianelite

دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
تتراكايين براي ايجاد بي حسي موضعي يا منطقه اي ،ايجاد اثر ضد درد و قبل از اعمال جراحي ،دندانپزشكي و كانوله نمودن وريدي مصرف مي شود.
موارد منع مصرف و احتياط:
1.در صورت وجود بلوك كامل قلبي،خونريزي شديد،افت شديد فشارخون،عفونت در موضع تزريق و شوك نبايد از اين دارو براي ايجاد انسداد زير عنكبوتيه اي استفاده گردد.
2.هر گونه سپتي سمي مي تواند تحمل بيمار را در تزريق در ناحيه زير عنكبوتيه كاهش دهد.
3.اين دارو نبايد بر روي بافت ملتهب ،زخمي يا غني از بسترهاي عروقي استفاده شود.
4.اين دارو نبايد براي ايجاد بيحسي در برونكوسكوپي يا سيستوسكوپي استفاده شود.
عوارض جانبي:
واكنش هاي سيستميك ممكن است به سرعت و يا با تاخير و تا 30 دقيقه پس از تجويز دارو بروز كند،عوارض با شيوع كم آن عبارتند از كبودي رنگ پوست ،اختلال بينايي و يا دوبيني ،تشنج ،سرگيجه ،زنگ زدن گوش ،لرزش يا رعشه ،عصبانيت و يا بيقراري غير عادي و تهوع و استفراغ. اريتم ،ادم و خارش نيز در مصرف موضعي دارو گزارش شده است.
هشدار:
1.در صورت وجود بلوك كامل قلبي ،خونريزي شديد،افت شديد فشارخون ،عفونت در موضع تزريق و شوك نبايد از اين دارو براي ايجاد انسداد زير عنكبوتيه اي استفاده گردد.
2.هر گونه سپتي سمي مي تواند تحمل بيمار را در تزريق در ناحيه زير عنكبوتيه كاهش دهد.
3.اين دارو نبايد بر روي بافت ملتهب ،زخمي يا غني از بسترهاي عروقي استفاده شود.
4.اين دارو نبايد براي ايجاد بي حسي در برونكوسكوپي يا سيستوسكوپي استفاده شود.
تداخل دارويي:
داروهاي مضعف CNS، از جمله داروهايي كه معمولا قبل از بيهوشي و يا به عنوان كمك همراه با داروهاي بي حس كننده موضعي مصرف مي شوند و نيز سولفات منيزيم تزريقي در صورتي كه همزمان با داروهاي بي حس كننده موضعي مصرف گردند، ممكن است موجب بروز اثرات تضعيف اضافي CNS شوند. داروهاي مسدود كننده بتاآدرنرژيك از طريق كاهش جريان خون كبدي ،سرعت متابوليسم دارو را كاهش داده و خطر مسموميت با آن را بالا مي برد. سايمتيدين متابوليسم اين دارو را بتاخير مي اندازد و در نتيجه احتمال خطر مسموميت را افزايش مي دهد.
نکات قابل توصيه به بيمار:
1.در صورت حساسيت به ساير بي حس كننده ها اين دارو با احتياط و زير نظر پزشك مصرف شود.
2.مصرف دارو در شيرخواران نارس و يا زير سن يك ماهگي توصيه نمي شود.
اشكال دارويي:
Injection:1%

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

persianelite