وحید مجیدی

اطلاعات داروی تتراکوزاکتاید سيناکتن


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
داروي کمکي براي بررسي عملکرد هيپوفيز ـ غده فوق کليوي.
توجه : اين فرآورده به صورت مقدار واحد در عضله يا وريد تزريق مي‌شود و به صورت مکرر مصرف نمي‌شود.
بزرگسالان: اين آزمون بر اساس اندازه گيري غلظت پلاسمايي کورتيزول بلافاصله قبل و دقيقاً 30 دقيقه بعد از تزريق عضلاني يا وريدي 0.25 ميلي گرم از دارو انجام مي‌گيرد. در صورت افزايش غلظت پلاسمايي کورتيزول به حداقل nmol/l 200 ( mcg/l 70) عملکرد هيپوفيز ـ غده فوق کليوي طبيعي تلقي مي‌شود. اين آزمون به آزمون 30 دقيقه‌اي معروف است و نتايج آن قعطي نيست. براي تعيين عملکرد بخش قشري غده فوق کليوي مي‌توان از تتراکوزاکترين طولاني اثر استفاده کرد. يک آزمون سه روزه با کوزاکترين طولاني اثر براي افتراق بي کفايتي اوليه و ثانويه عملکرد هيپوفيز ـ غده فوق کليوي صورت مي‌گيرد.
کودکان: مقدار m2 1.72 / mg 0.25 تزريق وريدي مي‌شود.
کودکان 7ـ5 ساله: براي اين سنين تقريباَ نصف مقدار مصرف بزرگسالان کافي است.
موارد منع مصرف و احتياط:
عوارض جانبي
اين دارو ممکن است واکنشهاي حساسيت مفرط را در بيماراني که دچار اين عارضه هستند يا سابقه آن را دارند و در اختلالات آلرژيک (بخصوص آسم) تحريک کند که به صورت شوک آنافيلاکتيک بروز مي‌کند.
تداخل دارويي:
ملاحظات اختصاصي
1- قبل از استفاده از تتراکوزاکترين، پزشک بايد در مورد سابقه اختلالات آلرژيک بيمار کسب اطلاع کند، بخصوص در مورد سابقه واکنش به ACTH بايد از بيمار سؤال شود.
2- تتراکوزاکترين بايد فقط تحت نظر اعضاي تيم پزشکي مصرف شود.
3- در صورت بروز واکنشهاي حساسيت مفرط به صورت موضعي يا سيستميک بعد از تزريق (به عنوان مثال، قرمزي و درد مشخص در عمل تزريق، کهير، خارش، برافروختگي، ضعف يا تنگي نفس)، از مصرف اين دارو در آينده اجتناب شود. واکنشهاي حساسيت مفرط طي 30 دقيقه بعد از تزريق بروز مي‌کند. بيمار بايد در طول اين مدت تحت نظر پزشک باشد.
4- براي برخورد با هرگونه واکنش آنافيلاکتيک (که ممکن است بعد از تزريق دارو بروز کند)، بايد آمادگي کامل وجود داشته باشد. در موارد بروز واکنش شديد آنافيلاکتيک اقدامات زير بلافاصله انجام شود.
تجويز اپي نفرين (1-0.4 ميلي ليتر از محلول 0.1 درصد از راه عضلاني يا 0.1-0.2 ميلي ليتر از محلول 0.1 درصد در 10 ميلي ليتر محلول نمکي نرمال از راه وريدي به آهستگي) و همچنين مقادير زياد کورتيکواستروئيد از راه وريدي (به عنوان مثال، 2-1 گرم پردنيزولون سديم فسفات) تزريق و در صورت لزوم تکرار مي‌شود.
مکانيسم اثر:
تتراکوزاکترين يک ماده فعال است که حاوي 24 اسيد آمينه اول هورمون کورتيکوتروپيک طبيعي (ACTH) است و همان خواص ACTH را دارد. اين دارو در بخش قشري غده فوق کليوي ساخت گلوکوکورتيکوئيدها، مينرالوکورتيکوئيدها، و به ميزان کمتر، آندروژن ها را تحريک مي‌کند.
فارماکوکينتيک
پخش: حجم انتشار اين دارو تقريباً L/kg 0.4 است.
متابوليسم: تتراکوزاکترين در سرم توسط آندوپپتيدازهاي سرم به اليگوپپتيدهاي غير فعال و سپس توسط آمينوپپتيدازها به اسيدهاي آمينه آزاد تبديل مي‌شود.
دفع: بعد از تزريق وريدي، دفع اين دارو از پلاسما داراي سه مرحله است؛ نيمه عمر اين مراحل به ترتيب تقريباَ هفت دقيقه (1-0 ساعت)، 37 دقيقه (2-1 ساعت) و سه ساعت است. بعد از تزريق وريدي تتراکوزاکترين نشان دار شده با يد 131، مقدار 100-95 درصد آن طي 24 ساعت از طريق ادرار دفع شده است.
فارماكوكينتيك:
موارد منع مصرف و احتياط
موارد منع مصرف: سابقه حساسيت مفرط به ACTH، تتراکوزاکترين و تتراکوزاکترين طولاني اثر، اختلالات آلرژيک (مانند آسم).
اشكال دارويي:
Injection: 250 mcg/ml, 1ml
Injection, Suspension: 1mg/ml
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: پلي پپتيد صناعي.
طبقه‌بندي درماني: تشخيص عملکرد هيپوفيز ـ غده فوق کليوي.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C
نام‌هاي تجاري: Synachthen

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram