وحید مجیدی

اطلاعات داروی تریامسینولون


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
تريامسينولون براي درمان جايگزيني در نارسايي غده فوق كليوي استفاده مي شود. اين دارو همچنين در درمان علامتي اختلالات التهابي و آلرژيك و در جهت سركوب كردن سيستم ايمني استفاده مي شود. تريامسينولون در هيپرپلازي مادرزادي آدرنال ادم مغزي و بيماريهاي روماتيسمي نيز مؤثر است.
موارد منع مصرف و احتياط:
در پيشگيري از سندرم زجر تنفسي نوزادان ،در صورت وجود آمنيونيت ،عفونت يا تب ،عفونت با هرپس نوع 2،عدم كفايت جفت يا پارگي زودرس غشاء منع مصرف دارد.
عوارض جانبي:
درمان دراز مدت با تريامسينولون بيمار را از جهت ابتلا به بيماريهاي عفوني مستعد مي كند و از طرفي علايم عفونت نيز پنهان مي شود. مصرف مقادير بالاي تريامسينولون مي تواند اختلالات رواني را تشديد كند. كاهش و يا تاري ديد،تكرر ادرار و پرنوشي به دنبال مصرف دارو نياز به توجه پزشكي دارند.در استفاده دراز مدت دارو،قرحه گوارشي ،علايم شبه كوشينگ ،آكنه ،درد در ناحيه سريني و افزايش فشار خون محتمل مي باشد.
هشدار:
در پيشگيري از سندرم زجر تنفسي نوزادان ،در صورت وجود آمنيونيت ،عفونت يا تب ،عفونت با هرپس نوع 2،عدم كفايت جفت يا پارگي زودرس غشاء منع مصرف دارد.
مکانيسم اثر:
اين دارو با عبور از غشاء سلولي به گيرنده هاي خود در سيتوپلاسم متصل شده و كمپلكس دارو گيرنده وارد هسته سلولي مي شود. اين كمپلكس با اتصال به نواحي خاصي از DNA موجب تحريك روند رونويسي mRNA و به دنبال آن ساخت آنزيم هايي مي گردد كه در نهايت مسوول اثرات سيستميك كورتيكواستروييدها مي باشند. كورتيكواستروييدها با جلوگيري از تجمع سلولهاي التهابي در ناحيه التهاب ،مهارفاگوسيتوز و آزاد شدن آنزيم هاي مسيول در التهاب و مهار ساخت و آزاد شدن واسطه هاي شيميايي التهاب ،اثرات ضدالتهابي خود را اعمال مي كنند.
نکات قابل توصيه به بيمار:
1.از قطع ناگهاني مصرف دارو بعد از استفاده طولاني (بيش از 3 هفته) بپرهيزيد.
2.در طول درمان ،مصرف سديم بايستي محدود شده و مصرف مكمل هاي حاوي پتاسيم توصيه مي شود.
3.معاينات چشم پزشكي در طول درمان دراز مدت ،به طور مرتب بايد انجام گيرد.
فارماكوكينتيك:
فرم تزريقي تريامسينولون از عضله به خوبي جذب مي شود. نيمه عمر دارو حدود 2-3 ساعت مي باشد. به طورعمده در كبد و مقاديري نيز در كليه و بافتها به متابوليت هاي غيرفعال تبديل مي شود.به دليل وجود فلور در ساختمان تريامسينولون ،متابوليسم آن آهسته مي باشد. متابوليت هاي غيرفعال اين دارو از طريق كليه دفع مي شوند.
اشكال دارويي:
Injection:40 mg/ml

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram