وحید مجیدی
spring

اطلاعات داروی تریفلوریدین ویروسید


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
درمان التهاب اوليه قرنيه و ملتحمه و التهاب عودكننده بافت اپي‌تليال قرنيه ناشي از ويروس هرپس سيمپلكس نوع 1 و 2
بزرگسالان: در هنگام بيداري، يك قطره هر دو ساعت در چشم مورد نظر، حداكثر 9 قطره در روز تا التيام كامل بافت پوششي قرنيه ؛ بعد از التيام نيز، يك قطره هر چهار ساعت (حداقل پنج قطره در روز)، به مدت هفت روز ديگر استفاده مي‌گردد.
مكانيسم اثر
اثر ضد ويروس:‌ مكانيسم دقيق اثر دارو مشخص نيست، اما به نظر مي‌رسد اين دارو در ساخت DNA تداخل كرده و از تكثير سلولي ويروسها جلوگيري مي‌كند. اين دارو بر ويروس تبخال ساده نوع يك و دو و ويروس واكسينيا مؤثر است.
موارد منع مصرف و احتياط:
عوارض جانبي
چشم:‌ سوزش ، احساس گزش، تحريك، اشك ريزش، ادم پلكها ، پرخوني، كراتوپاتي سطحي نقطه‌دار، كراتوپاتي اپي تليال، ادم استرومايي ، كراتيت سيكا، افزايش فشار داخل چشم.
مسموميت و درمان
تظاهرات باليني: سميت داروي بلعيده شده مشخص نيست.
درمان: در صورت بلع مقادير زياد دارو، انجام اقدامات عمومي، مانند واداشتن بيمار به استفراغ، شستشوي معده با مصرف يك مسهل، از جذب دارو جلوگيري مي‌كند. در صورت تماس دارو با پوست ، موضع بايد با آب و صابون شسته شود. بيمار بايد از نظر بروز علائم و نشانه‌ها به طور دقيق بررسي شود.
مکانيسم اثر:
فارماكوكينتيك
جذب: بعد از مصرف موضعي، دارو به داخل چشم نفوذ مي‌كند. التهاب ممكن است نفوذ دارو را افزايش دهد.
پخش و متابوليسم: مشخص نيست.
دفع: نيمه عمر فلوريدين تقريباً 18-12 دقيقه است.
فارماكوكينتيك:
موارد منع مصرف و احتياط
موارد منع مصرف: واكنشهاي حساسيت مفرط يا عدم تحمل شيميايي نسبت به اين دارو.
موارد احتياط : ‌درمان طولاني مدت (بعد از چندين مرتبه استعمال دارو، احتمال بروز مقاومت ويروسي وجود دارد).
اشكال دارويي:
Drop: 1%
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: ضد ويروس.
طبقه‌بندي درماني: ضد ويروس چشمي.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C
ملاحظات اختصاصي
1ـ‌در صورتي كه پس از هفت روز درمان بهبودي مشاهده نشود يا پس از 14 روز درمان را التيام كامل نگردد، درمان ديگري بايد در نظر گرفته شود.
2-‌ تري فلوريدين نبايد بيش از 21 روز متوالي مصرف شود، زيرا خطر مسموميت چشمي وجود دارد.
3ـ‌ دارو بايد در يخچال نگهداري شود؛ قبل از مصرف، دارو به تدريج تا حد درجه حرارت اتاق گرم شود.
4ـ تحريك موضعي خفيف ملتحمه و قرنيه بعد از چكاندن دارو معمولاً موقتي است.
5ـ مقدار و دفعات مصرف دارو نبايد بيش از ميزان تجويز شده باشد.
6ـ در صورتي كه پس از هفت روز درمان بهبودي مشاهده نگردد يا وضع بيمار بدتر شود يا هر نوع تحريكي بروز كند، به پزشك اطلاع داده شود.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

تبلیغات 2
تبلیغات 2

کتاب صوتی رایگان راز از راندا برن

twitter facebook linkedin whatsapp telegram