اطلاعات داروی تریپتورلین


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
درمان تسكيني سرطان پيشرفته پروستات.
بزرگسالان: مقدار mg 75/3 از راه عضلاني، هر ماه يك بار تزريق مي‌شود.
موارد منع مصرف و احتياط:
موارد منع مصرف: حساسيت به تريپتورلين يا هر يك از اجزاي فرمولاسيون آن، حساسيت به ديگر آگونيست‌هاي GnRH، بارداري، زناني كه ممكن است حين مصرف دارو باردار شوند.
موارد احتياط: در هفته‌هاي اول درمان، در صورت وجود ضايعات متاستاتيك مهره‌اي و يا انسداد دستگاه ادراري فوقاني يا تحتاني بايد احتياط شود.
عوارض جانبي:
اعصاب مرکزي: سرگيجه، ناپايداري عاطفي، خستگي، سردرد، بي‌خوابي، درد.
قلبي ـ عروقي: گرگرفتگي، هايپرتانسيون.
دستگاه گوارش: اسهال، استفراغ.
ادراري ـ تناسلي: اختلال جنسي، احتباس ادرار، عفونت ادراري.
خون: آنمي.
عضلاني ـ اسكلتي: درد پا، درد عضلاني و اسكلتي.
پوست: درد محل تزريق، خارش.
مسموميت و درمان
احتمال مصرف بيش از حد دارو به صورت تصادفي كم است. در صورت وقوع، دارو را قطع نموده و اقدامات حمايتي را انجام دهيد.
تداخل دارويي:
داروهايي كه باعث پرولاكتينمي مي‌شوند، ممكن است باعث كاهش رسپتورهاي GnRH در هيپوفيز شوند. اين داروها نبايد با هم مصرف شوند.
مکانيسم اثر:
اثر ضد سرطان: تريپتورلين يك مهار كننده قوي ترشح گنادوتروپين است. پس از تجويز دوز اول، سطوح پلاسمايي LH، FSH، تستوسترون و استراديول به طور گذرا افزايش مي‌يابد. پس از مصرف مداوم و طولاني، ترشح FSH و LH و در نتيجه سنتز استروئيدي‌هاي بيضه و تخمدان كاهش مي‌يابد. سطح تستوسترون در مردان به همان مقداري مي‌رسد كه پس از برداشتن بيضه‌ها نيز حاصل مي‌شود. در نتيجه، بافت‌ها و عملكردهاي وابسته به اين هورمون‌ها تحليل مي‌روند.
فارماكوكينتيك:
جذب: در مصرف خوراكي فعال نيست. مصرف داخل عضلاني (IM) به مدت يك ماه سطح پلاسمايي مربوطه را ايجاد مي‌نمايد.
پخش: شواهدي براي اتصال تريپتورلين به پروتئين‌هاي پلاسمايي در دست نيست.
متابوليسم: ناشناخته است، اما به نظر نمي‌رسد كه آنزيمهاي كبدي در متابوليسم اين دارو دخيل باشند. متابوليتي شناسايي نشده است.
دفع: توسط كبد و كليه دفع مي‌شود.
اشكال دارويي:
Injection: 95.6 mcg
Injection,Powder,Extended Release: 3.75 mg
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: آنالوگ هورمون آزاد كننده گنادوتروپين (GnRH).
طبقه‌بندي درماني: ضد سرطان.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده X
نام‌هاي تجاري: Diphereline,Decapeptyl, Decapeptyl CR
ملاحظات اختصاصي
1- دارو فقط بايد تحت مراقبت پزشكي تجويز شود.
2- محل تزريق را به صورت دوره‌اي تغيير دهيد.
3- سطح تستوسترون و آنتي‌ژن اختصاصي پروستات (PSA) را پايش كنيد.
4- در طول هفته‌هاي اول درمان، بيماران داراي ضايعات متاستاتيك مهره‌اي و يا انسداد ادراري فوقاني يا تحتاني را پايش كنيد.
5- علايم و نشانه‌هاي سرطان پروستات ممكن است در طول هفته‌هاي اول درمان تشديد شود.
6- بيماران ممكن است تشديد علايم يا بروز برخي نشانه‌هاي جديد مثل درد استخواني، نوروپاتي، هماچوري يا انسداد خروجي مثانه را تجربه كنند.
7- در صورت بروز واكنشهاي حساسيتي، دارو را قطع نموده و درمان حمايتي و علامتي را انجام دهيد.
نكات قابل توصيه به بيمار
1- عوارض احتمالي را به بيمار گوشزد كنيد.
2- نشانه‌هاي بيماري (شامل درد استخواني، نوروپاتي، هماچوري و انسداد خروجي مثانه يا مجراي ادرار) ممكن است در طول هفته‌هاي اول درمان تشديد شود.
مصرف در كودكان: مطالعه نشده است.
مصرف در شيردهي: ترشح دارو در شير مشخص نيست. نبايد در اين دوران استفاده شود.
مصرف در بارداري: ممنوع است.
اثر بر آزمايشهاي تشخيصي
ممكن است باعث افزايش BUN، گلوكز، آنزيمهاي كبدي و سطح تستوسترون شود.
ممكن است باعث كاهش سطح Hgb شود.
ممكن است تست‌هاي تشخيصي عملكرد محور هيپوفيز ـ گنادها را مختل كند.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram