اطلاعات داروی تریکلوکربن


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
عوارض جانبي
موضعي: حساسيت به نور.
اشكال دارويي:
موارد و مقدار مصرف
پاك و ضدعفوني كردن پوست.
مانند ساير صابونها مصرف مي‌شود.
مكانيسم اثر
تريكلوكاربان يك ضدعفوني كننده از دسته كاربانيلينها است كه بر ارگانيسمهاي گرم مثبت اثر باكتريوستاتيك دارد. تأثير اين دارو در مقابل ارگانيسمهاي گرم منفي و بعضي از قارچها كمتر است.
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي درماني: ضدعفوني كننده (پوستي).
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C
اشكال دارويي:
Soap: 1%
ملاحظات اختصاصي
1ـ گرماي بيش از حد موجب تبديل تريكلوكاربان به كروآنيلين مي‌شود كه ماده‌اي سمي است و از طريق پوست جذب شده و باعث ايجاد متهموگلوبينمي مي‌شود.
2ـ بعد از مصرف صابون، موضع بايد آبكشي شود.
نكات قابل توصيه به بيمار
1ـ از مصرف آب داغ (بيش از 50 درجه) با اين صابون خودداري نماييد.
2ـ اين صابون را دور از گرما نگهداري كنيد.
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود