وحید مجیدی
spring

اطلاعات داروی تستسترون آندکانوئیت


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
مکانيسم اثر
به داروي تستوسترون مراجعه شود.
موارد منع مصرف و احتياط:
تداخل دارويي
به داروي تستوسترون مراجعه شود.
عوارض جانبي:
ملاحظات اختصاصي
1- دارو در درمان جايگزين كردن آندروژن‌ها در ناتواني جنسي ناشي كمبود آندروژني نيز استفاده مي‌گردد.
نكات قابل توصيه به بيمار
1- دارو با غذا مصرف شود و كپسول باز نشود. مصرف در سالمندان: ميزان مصرف مشابه بزرگسالان مي‌باشد.
تداخل دارويي:
اثر بر آزمايشهاي تشخيصي
به داروي تستوسترون مراجعه شود.
مکانيسم اثر:
فارماكوكينتيك
به داروي تستوسترون مراجعه شود.
فارماكوكينتيك:
موارد منع مصرف و احتياط
موارد منع مصرف: بيماري كبدي، كليوي و قلبي؛ هيپركلسمي، نفروز و يا فاز نفريتيك نفريت؛ در افراد مذكر قبل از بلوغ؛ بيماراني كه به راحتي از نظر جنسي تحريك مي‌شوند.
موارد احتياط: مشابه داروي تستوسترون.
اشكال دارويي:
موارد و مقدار مصرف
الف) هيپوگناديسم در مردان يا هيپوگناديسم هيپوگنادوتروپيك و تأخير در بلوغ (مردان).
بزرگسالان: ابتدا با mg/d 160-120 در دو روز منقسم به مدت 3-2 هفته درمان دوز آن تنظيم مي‌گردد. دوز نگهدارنده معمول mg/d 120-40 در دوزهاي منقسم مي‌باشد.
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: آندروژن.
طبقه‌بندي درماني: آندروژن، ضد نئوپلاسم.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: ردة X
اشکال دارويي:
Capsule: 40 mg
نام‌هاي تجاري: Andriol Testocaps
عوارض جانبي
به داروي تستوسترون مراجعه شود.
مسموميت و درمان
به داروي تستوسترون مراجعه شود.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

تبلیغات 2
تبلیغات 2

کتاب صوتی رایگان معجزه شکرگزاری از راندا برن

twitter facebook linkedin whatsapp telegram