اطلاعات داروی تنیپوزاید


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
دوز و موارد مصرف ممكن است تغيير كند. در هر زمان منابع جديد پزشكي بايد مطالعه شود.
لوكمي لنفوسيتيك حاد (ALL)
كودكان: دوز مطلوب تعيين نشده است. پروتكل پيشنهاد شده توسط شركت سازنده عبارت است از mg/m2 165 از راه وريدي همراه سيتارابين mg/m2 300 وريدي دو بار در هفته به تعداد 8 تا 9 دوز.
تعديل دوز: در كودكان مبتلا به سندرم داون، دوز اوليه بايد تا 50% كاهش يابد.
موارد منع مصرف و احتياط:
موارد منع مصرف: حساسيت به دارو يا روغن كرچك پلي‌اكسي‌اتيله (يك حامل تزريقي).
عوارض جانبي:
قلبي ـ عروقي: افت فشار خون در اثر انفوزيون سريع.
دستگاه گوارش: اسهال، موكوزيت، تهوع، استفراغ.
خوني: آنمي، خونريزي، لكوپني، سركوب مغز استخوان (عامل محدود كننده دوز)، نوتروپني، ترومبوسيتوپني.
پوست: فلبيت و تحريك در محل تزريق، راش.
ساير عوارض: آنافيلاكسي، واكنشهاي ازدياد حساسيت (لرز، تب، كهير، تاكيكاردي، اسپاسم برونش، تنگي نفس، افت فشار خون، گرگرفتگي)، عفونت.
مسموميت و درمان
تظاهرات باليني: سركوب مغز استخوان، تهوع، استفراغ.
درمان: درمان حمايتي بوده و شامل تزريق اجزاي خون، تجويز داروي ضد تهوع و آنتي‌بيوتيك (در صورت لزوم) مي‌باشد.
تداخل دارويي:
هپارين ممكن است باعث رسوب تني‌پوسايد شود. اين داروها نبايد با هم مصرف شوند.
تني‌پوسايد ممكن است باعث افزايش كليرانس و سطح داخل سلولي متوتركسات شود. اين دو دارو نبايد با هم مصرف شوند.
مکانيسم اثر:
اثر ضد سرطان: تني‌پوسايد با ايجاد شكستگي در يك يا دو بازوي DNA و ايجاد اتصال بين پروتئين‌هاي DNA، از وارد شدن سلول به مرحله ميتوز ممانعت مي‌كند.
فارماكوكينتيك:
جذب: دارو از راه وريدي تجويز مي‌شود.
پخش: بيش از 99% دارو به پروتئين‌هاي پلاسمايي متصل مي‌شود. به ميزان ناچيزي از سد خوني ـ مغزي عبور مي‌كند.
متابوليسم: به ميزان وسيعي در كبد متابوليزه مي‌شود.
دفع: حدود 12-4% يك دوز به صورت تغيير نيافته يا متابوليت در ادرار دفع مي‌شود. نيمه‌ عمر دارو 5 ساعت است.
اشكال دارويي:
Injection: 10 mg/ml, 5ml
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: پودوفيلوتوكسين (اختصاصي مرحله G2 و انتهاي فاز S چرخه سلولي).
طبقه‌بندي درماني: ضد سرطان.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده D
ملاحظات اختصاصي
1- در بيماران مبتلا به اختلال كبدي يا كليوي يا سندرم داون، دوز بايد كاهش يابد.
2- براي آماده سازي و حمل دارو بايد از دستكش استفاده نمود. در صورت تماس محلول دارو با پوست، فوراً محل را با آب و صابون شستشو دهيد. در صورت تماس با غشاهاي مخاطي فوراً محل را با آب شستشو دهيد.
3- براي انفوزيون تني‌پوسايد، از ظروف شيشه‌اي يا كيسه‌هاي پلي‌اولفين (Polyolefin) بايد استفاده نمود. ظروف پلي‌وينيل كلرايد (PVC) نبايد به كار رود.
4- دارو را با محلول دكستروز 5% يا نرمال‌سالين تا رسيدن به يكي از غلظت‌هاي mg/ml 1/0، mg/ml 2/0، mg/ml 4/0 يا mg/ml 1 رقيق كنيد.
5- براي مقابله با آنافيلاكسي احتمالي، ديفن‌هيدرامين، هيدروكورتيزون، اپي‌نفرين و airway بايد در دسترس باشد.
6- فشار خون بايد قبل و حين انفوزيون با فواصل 30 دقيقه اندازه‌گيري شود. در صورت افت فشار به زير mm Hg 90، انفوزيون بايد قطع شود.
7- نبايد براي انفوزيون اين دارو از فيلترهاي غشايي استفاده شود، چرا كه دارو ممكن است فيلتر را حل كند.
8- قبل و بعد از انفوزيون، ست تزريق را با دكستروز 5% يا نرمال‌سالين شستشو دهيد.
9- دارو بايد در عرض 60-30 دقيقه انفوزيون شود.
10- محل تزريق بايد از نظر فلبيت تحت نظر باشد.
11- در طول درمان عملكرد كبدي و كليوي بيمار را پايش كنيد.
12- محلول‌هاي با غلظت mg/ml 1/0، mg/ml 2/0، mg/ml 4/0 در دماي اتاق تا 24 ساعت پايدارند. محلول با غلظت mg/ml 1 بايد حداكثر طي 4 ساعت از تهيه مصرف شود.
نكات قابل توصيه به بيمار
1- براي افزايش برون‌ده ادراري و تسهيل ترشح اسيد اوريك، مايعات فراوان مصرف كنيد.
2- از تماس نزديك با افراد مبتلا به بيماري‌هاي عفوني پرهيز كنيد.
3- در طول درمان با اين دارو از باردار شدن خودداري كنيد.
4- ريزش مو پس از قطع دارو برطرف خواهد شد.
5- در صورت بروز زخم يا التهاب گلو و يا بروز خونريزي يا كبودي غير طبيعي، پزشك را فوراً مطلع سازيد.
مصرف در شيردهي: مصرف در اين دوران به دليل خطرات احتمالي براي نوزاد توصيه نمي‌شود.
مصرف در بارداري: دارو ممكن است باعث صدمه به جنين شود. فقط در صورتي كه منافع استفاده بيش از خطرات احتمالي است مصرف شود.
اثر بر آزمايشهاي تشخيصي
ممكن است باعث كاهش سطح Hgb و كاهش شمارش WBC، پلاكت‌ها و نوتروفيل‌ها ‌شود.
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود