اطلاعات داروی توبرکولین


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
در آزمايش مانتو براي تشخيص عفونت سل مصرف مي شود.
موارد منع مصرف و احتياط:
براي افرادي كه مثبت بودن آزمون توبركولين در آنها محرز باشد،اين فرآورده نبايد استفاده شود.
عوارض جانبي:
در افراد با حساسيت زياد،واكنشهاي مثبت شديد مثل بروز تاول ،زخم يا نكروز در محل زخم ظاهرمي شود.كمپرس سرما و مصرف استروييدهاي موضعي ممكن است باعث درمان علامتي شوند. اسكار در محل زخم اين افراد بوجود مي آيد.
هشدار:
براي افرادي كه مثبت بودن آزمون توبركولين در آنها محرز باشد،اين فرآورده نبايد استفاده شود.
مکانيسم اثر:
اين فرآورده حاوي محصولات رشد باسيل سل Mycobacterium tuberculosis مي باشد كه هرگاه داخل جلدي تزريق شوند،واكنش حساسيتي بصورت سفتي و قرمزي در افراد حساس نمايان مي شود. واكنش مثبت نشان دهنده سابقه عفونت سل يا سابقه واكسيناسيون بر عليه باسيل سل مي باشد.
نکات قابل توصيه به بيمار:
1. هنگام آزمايش افراد مبتلا به سل فعال احتياط لازم بعمل آيد.
2. واكنش مثبت الزاما نشان دهنده بيماري فعال نيست. اعمال تشخيصي ديگر مثل عكسبرداري از قفسه سينه ،آزمايشات باكتريولوژيك خلط براي اثبات تشخيص ضروري است.
اشكال دارويي:
Injection:in 5 tuberculin units per 0.1ml

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram