وحید مجیدی

اطلاعات داروی تولنفتات


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
كچلي سر، بدن، كشاله ران، دست و پاها ناشي از گونه‌هاي تريكوفيتون، اپيدرموفيتون و ميكروسپوروم.
بزرگسالان و كودكان: دو بار در روز بر روي موضع ماليده مي‌شود.
توجه : مصرف اين دارو در نوزادان و كودكان كوچكتر از دو سال توصيه نمي‌ شود، مگر آنكه تحت نظر پزشك باشند.
مکانيسم اثر:
مكانيسم دقيق اثر اين دارو به عنوان قارچ‌كش مشخص نيست. با اين وجود، به نظر مي‌رسد اين دارو با تغيير شكل رشته‌هاي ميسليوم از رشد قارچهاي حساس جلوگيري مي‌كند.
فارماكوكينتيك:
عوارض جانبي
موضعي: واكنشهاي حساسيت مفرط (بروز تحريكات پوستي كه از قبل وجود نداشته است).
اشكال دارويي:
Cream: 1%
Solution: 1%
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: ضد قارچ.
طبقه‌بندي درماني: ضد قارچ موضعي.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C
ملاحظات اختصاصي
1ـ براي يك دوره درمان معمولاً 3-2 هفته كافي است، ولي درمان ممكن است در صورت لزوم 6-4 هفته طول بكشد، بخصوص اگر قسمت ضخيم پوست دچار شده باشد.
2ـ مصرف دارو بايد تا دو هفته بعد از رفع علائم بيماري ادامه يابد.
3ـ در درمان بيماريهاي قارچي ناخن يا عفونتهاي مزمن سر، كف دست و پوست، اين دارو را مي‌توان به طور همزمان با يك ضد قارچ خوراكي، مانند گريزئوفولوين، مصرف كرد.
نكات قابل توصيه به بيمار
1ـ قبل از مصرف، موضع مورد نظر را شسته و خشك نماييد.
2ـ از تماس دارو با چشمها خودداري كنيد.
3ـ دوره درمان را كامل كنيد و دارو را طبق دستور مصرف نماييد.
4ـ در صورت فراموش كردن يك نوبت مصرف دارو، به محض به ياد آوردن، آن را مصرف كنيد، ولي اگر زمان مصرف نوبت بعدي فرارسيده باشد، از مصرف آن خودداري نماييد.
5ـ در صورت عدم بروز نشانه‌هاي بهبود طي چهار هفته، به پزشك مراجعه كنيد.
مصرف در سالمندان: عوارضي براي آن در بيماران سالخورده ثابت نشده است.
مصرف در كودكان: مصرف اين دارو در كودكان كوچكتر از دو سال توصيه نمي‌ شود، مگر آنكه تحت نظر پزشك باشند.
مصرف در شيردهي: ترشح دارو در شير مشخص نشده است. عوارضي براي آن در انسان ثبت نشده است.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram