اطلاعات داروی تيلاکتاس


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

عوارض جانبي
توجه: احتمال بروز عوارض حساسيتي مانند بثورات جلدي، كهير، اشكال در تنفس و تورم مخاط وجود دارد.
اشكال دارويي:
موارد و مقدار مصرف
نقص آنزيم لاكتوز
اين آنزيم به شير و لبنيات افزوده شده يا بر حسب مورد از طريق خوراكي همراه با فرآورده لبني مصرف مي‌ شود.
مكانيسم اثر
لاكتاز بطور معمول در روده كوچك ترشح شده و باعث هضم لاكتوز مي‌ شود. تيلاكتاز لاكتوز را به گلوكوز و گالاكتوز هيدرو ليز مي‌ كند. بنابراين باعث پيشگيري از بروز سندرم عدم تحمل نسبت به لاكتوز در بيماران با نقص آنزيم اندوژن مي‌ شود.
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي درماني: آنزيم لاكتاز.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C
اشكال دارويي:
Tablet: 3000 FCC U
ملاحظات اختصاصي
1- عدم تحمل لاكتوز در نوزادان و كودكان زير 2 سال نادر مي‌ باشد.
2- عدم تحمل لاكتوز در بزرگسالان شايع مي‌ باشد.
3- در افراد مبتلا به كمبود لاكتاز ممكن است مقادير كم شير (حدود 100-50 ميلي ليتر ) قابل تحمل باشد.
نكات قابل توصيه به بيمار
1- با مصرف لبنيات مكمل آنزيمي بايد مصرف شود.
2- در صورت ادامه مصرف لبنيات بعد از گذشت 45-20 دقيقه از دوز اول، مصرف مكمل آنزيمي مجددا بايد تكرار گردد.
3- در صورت بارداري يا شيردهي با پزشك يا داروساز بايد مشاوره شود.
مصرف در كودكان: اثربخشي و ايمني مكمل آنزيمي در كودكان زير 4 سال مشخص نشده است.
مصرف در شير دهي: ترشح آنزيم داخل شير مشخص نيست.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram