اطلاعات داروی تيوتپا


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

نام فارسی: تيوتپا
نام انگلیسی: THIOTEPA
گروه داروئی: آنتي‌نئوپلاستيک
موارد مصرف: بيمارى هوچکين، لمفوم، کانسر پستان، تخمدان، ريه، مثانه و ترشحات ناشى از تومور بدخيم.

موارد منع مصرف: حساسيت مفرط، حاملگى (در گروه D قرار دارد).
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود