وحید مجیدی

اطلاعات داروی تيکلوپيدين


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
كاهش احتمال سكته مغزي ناشي از لخته در بيماراني كه سابقه سكته مغزي دارند يا كساني كه آسپرين را تحمل نمي نمايند.
بزرگسالان: mg 250 خوراكي دو بار در روز با غذا مصرف شود.
مكانيسم اثر
اثر آنتيترومبوتيك: تيكلوپيدين با مهار آدنوزين دي فسفات باعث مهار اتصال فيبرينوژن و پلاكت و پلاكتها با يكديگر مي گردد.
موارد منع مصرف و احتياط:
تداخل دارويي
آنتي اسيدها سطح تيكلوپيدين را كاهش مي دهند. مصرف همزمان آسپرين مي تواند باعث افزايش اثر ضدپلاكتي گردد.
سايمتيدين مي تواند كليرانس دارو را كاهش دهد و باعث افزايش سميت گردد. مصرف همزمان با ديگوكسين ميتوتند سطح ديگوكسين را اندكي كاهش دهد.
تيكلوپيدين مي تواند سطح فنيتوئين را افزايش دهد. همچنين مي تواند باعث افزايش سميت تئوفيلين شود.
اثر بر آزمايشهاي تشخيصي
تيكلوپريدين مي تواند باعث افزايش ALT,AST,ALP شود.
تيکلوپيدين مي‌ تواند زمان خون ريزي را افزايش دهد و باعث کاهش نوتروفيل‌ها، WBC , RBC ، پلاکت و گرانولوسيت‌ها شود.
تداخل دارويي:
عوارض جانبي
اعصاب مركزي: گيجي ، افزايش خونريزي مغزي، نوروپاتي محيطي.
قلبي- عروقي: خونريزي پس از جراحي ، واسكوليت.
چشم، گوش، حلق، بيني: خونريزي كونژكتيو، خون در بيني.
دستگاه گوارش: درد شكم، بي اشتهايي، اسهال، سوء هاضمه، نفخ، خونريزي گوارشي، مدفوع كمرنگ، تهوع و استفراغ.
ادراري - تناسلي: ادرار تيره ، خون در ادرار، سندرم نفروتيك.
خون: آگرانولوسيتوز ، ترومبوسيتوپني، نوتروپني، پانسيتوپني.
كبد: زردي كلستاتيك ، هپاتيت.
متابوليك: هيپوناترمي.
عضلاني - اسكلتي : آرتروپاتي ، ميوزيت.
تنفسي: پنومونيت آلرژيك.
پوست: راش ماكولوپاپولار، بثورات جلدي، راش، TTP,Urticaria.
ساير عوارض: واكنشهاي حساسيتي، بيماري سرم، لوپوس سيستميك.
مسموميت و درمان
اطلاعات اندكي در دست است. سميت مي تواند باعث افزايش زمان خونريزي و ALT گردد. درمان حمايتي است.
مکانيسم اثر:
فارماكوكينتيك
جذب: جذب سريع و وسيع مي باشد (بيش از %80). غذا جذب غذا را افزايش مي دهد.
پخش: دارو %98 اتصال به پروتئين و ليپوپروتئين دارد.
متابوليسم: دارو به طور گسترده تحت متابوليسم كبدي قرار مي گيرد. اين مطلب كه اثربخشي دارو ناشي از خود دارو يا متابوليت هاي آن است، هنوز مشخص نمي باشد.
دفع: 60% دارو از طريق ادرار و 23% آن از طريق مدفوع دفع مي گردد. پس از يك دوز نيمه عمر دارو 12 ساعت و نيم و پس از دوزهاي مكرر 5-4 روز مي باشد.
موارد منع مصرف و احتياط
موارد منع مصرف: حساسيت به دارو ، اختلالات خونسازي مانند نوتروپني و ترومبوسيتوپني، اختلال هموستاز، خونريزي فعال از معده يا داخل جمجمه، نارسايي شديد كبدي.
اشكال دارويي:
Tablet: 250mg
اطلاعات دیگر:
طبقه بندي فارماكولوژيك: مهاركننده تجمع پلاكتي.
طبقه‌‌ بندي درماني: آنتيترومبوتيك.
طبقه‌ بندي مصرف در بارداري: رده B
ملاحظات اختصاصي
1- قبل از شروع اين دارو، ساير داروهاي مشابه در صورت جايگزيني تيكلوپيدين با آنها قطع گردد.
2- قبل از شروع دارو و پس از شروع به طور متناوب آنزيم هاي كبدي بررسي شوند (بخصوص در 4 ماه اول درمان).
3- افرادي كه تيكلوپيدين دريافت مي‌نمايند، ممكن است مبتلا به آنمي‌آپلاستيك گردند. شيوع اين عارضه در هفته 8-4 درمان بيشتر مي‌باشد. موارد نادري از ايجاد اين عارضه پس از 3 ماه درمان گزارش گرديده است.
4- mg 20 متيلپردنيزولون وريدي باعث طبيعي شدن زمان خونريزي ظرف 2 ساعت مي گردد.
5- از دارو به طور آزمايشي جهت درمان لنگش متناوب، خونريزي تحت عنكبوتيه، گلومرونفريت اوليه، آنمي داسي شكل و بيماران اورميك با شانت AV استفاده شده است.
6- در صورت مصرف قبل از عمل CABG، دارو مي تواند باعث كاهش جوش خوردن رگ پيوندي و نيز كاهش پلاكت در بيماراني كه حين جراحي قلب باز تحت هموپرفيوژن كوپورال قرار مي‌ گيرند، گردد.
7- در سه ماه اول درمان هر دو هفته CBC، پلاكت و اسمير محيطي خون بررسي شود. بيماراني كه كاهش پيشرونده پلاكت و WBC دارند بايد از لحاظ آنمي آپلاستيك ارزيابي گردند. در صورت بروز آنمي آپلاستيك دارو فورا قطع شود.
نكات قابل توصيه به بيمار
1- دارو مي تواند باعث نوتروپني و در نهايت عفونت گردد. در نتيجه بيمار بايد با بروز علائمي چون گلو درد، تب و لرز به پزشك مراجعه نمايد.
2- بيمار نبايد بدون تجويز پزشك از آسپرين يا فرآورده هاي حاوي آسپرين OTC استفاده نمايد.
مصرف در شيردهي : ترشح دارو در شير مشخص نيست. مصرف اين دارو در شيردهي توصيه نمي شود.

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram