اطلاعات داروی تیابندازول

persianelite

دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
تيابندازول در درمان آلودگي با لارو مهاجر پوستي كرم هاي انكيلوستوما برازيلينس و انكيلوستوماكانينوم ،لارو مهاجر احشايي كرمهاي توكسوكاراكانيس و توكسوكاراكاتي ،استرونژيلوييدس استركوراليس و تريشينلا اسپيراليس به كار مي رود. اين دارو در درمان آلودگي با كرمهاي كاپيلاريافيليپيننسيس ،دراكونكولوس مديننسيس و تريكواسترونژيلوييدس نيز مصرف شده است.
عوارض جانبي:
بي اشتهايي ،تهوع ،استفراغ ،سرگيجه ،اسهال ،سردرد،خارش خواب آلودگي ،واكنشهاي حساسيت مفرط از جمله تب و لرز،آنژيوادم ،بثورات جلدي اريتم مولتي فرم و سندرم استيونس جانسون و بندرت وزوز گوش و آسيب پارانشيم كبد و اختلالات بينايي با مصرف اين دارو گزارش شده است.
تداخل دارويي:
تيابندازول باعث كاهش دفع تيوفيلين مي شود.
مکانيسم اثر:
دارو با مهار آنزيم فومارات ردوكتاز كه اختصاصي كرم است ،باعث كشته شدن آن مي شود. دارو ممكن است تخم و لارو كرم را نيز از بين ببرد،اما روي لارو تريشين موجود در كيست در عضله اثر ندارد.
نکات قابل توصيه به بيمار:
1.در بعضي از بيماران دارو ممكن است باعث تغيير بوي ادرار شود كه به دليل متابوليت داروست و از نظر باليني اهميت ندارد.
2.قبل از بلعيدن ،دارو بايد خوب جويده شود. بيمار بايد دوره درمان را كامل كند.تكرار درمان در بعضي آلودگي ها ضروري است.
3.براي كاهش عوارض جانبي بهتر است دارو بعد از غذا (صبح و شب) ميل شود.
4.براي كاهش واكنش هاي التهابي لاروتريشين ،مصرف توام كورتيكوستروييدسيستميك به خصوص در بيماراني كه علايم شديد دارند،توصيه مي شود.
فارماكوكينتيك:
تيابندازول به خوبي و سريع از مجراي گوارش جذب مي شود.متابوليسم دارو كبدي و سريع است. نيمه عمر آن در بيمار با كليه سالم 1/2 ساعت و زمان رسيدن به حداكثر اثر 1-2 ساعت مي باشد. طي 48 ساعت بيش از 90 درصد آن از كليه دفع مي شود.
اشكال دارويي:
Chewable Tablet:500 mg

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

persianelite