وحید مجیدی
spring

اطلاعات داروی تیروتروپین آلفا


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
الف) داروي كمكي تشخيصي به همراه تست تيروگلوبين سرم با يا بدون يد راديواكتيو جهت پيگيري بيماران مبتلا به كانسر تيروئيد.
ب) داروي كمكي به همراه يد راديواكتيو جهت از بين بردن بافت باقيمانده تيروئيد در بيماران مبتلا به كانسر تيروئيد كه تحت تيروئيد كتومي قرار گرفته‌اند و شواهدي دال بر متاستاز نيز ندارند.
دوز: دو تزريق 9/0 ميلي‌گرمي از دارو به صورت عضلاني در فاصله 24 ساعت از هم تزريق شود.
در مواردي كه دارو همراه يد راديواكتيو تجويز مي‌شود. يد راديواكتيو بايد 24 ساعت بعد از آخرين تزريق تيروتروپين تجويز شود و 48 ساعت بعد اسكن انجام گيرد.
موارد منع مصرف و احتياط:
عوارض جانبي
اعصاب مرکزي: سردرد، احساس خستگي، سرگيجه، پارستزي و احساس ضعف، بي‌خوابي.
دستگاه گوارش: تهوع، استفراغ.
متابوليك: هايپركلسترولمي.
ساير عوارض: نازو و فارنژيت، آريتمي قلبي، واكنش‌هاي حساسيتي (به ندرت).
تداخل دارويي:
ملاحظات اختصاصي
1- هر ويال دارو بايد با 2/1 ميلي‌ليتر آب‌استريل جهت تزريق رقيق شده و بلافاصله تزريق شود. دارو تنها بايد به صورت عضلاني تجويز شود.
2- داروي رقيق شده را تا 24 ساعت مي‌توان در 8-2 درجه سانتي‌گراد نگهداري كرد.
3- در صورت بروز هرگونه ذرات يا تغيير رنگ، دارو نبايد مصرف شود.
مصرف در كودكان: مصرف اين دارو در كودكان زير 16 سال توصيه نمي‌شود.
مصرف در شيردهي: ترشح اين دارو در شير مشخص نيست. لذا تجويز آن با احتياط صورت گيرد.
مصرف در بارداري: مطالعات كافي در اين زمينه صورت نگرفته است. لذا تجويز اين دارو تنها در موارد ضروري صورت گيرد.
مکانيسم اثر:
تيروتروپين آلفا يك گليكوپروتئين هترودايمر است كه از طريق تكنولوژي DNA نوتركيب تهيه مي‌شود. اين دارو خصوصياتي شبيه TSH هيپوفيزي دارد. اتصال دارو به رسپتورهاي TSH در بافت نرمال يا غير نرمال تيروئيد باعث برداشت يد و سنتز هورمونهاي تيروئيدي مي‌شود. بيماراني كه تحت تيروئيد كتومي به علت كانسر تيروئيد قرار مي‌گيرند، جهت پيگيري عود كانسر يا باقي‌مانده بافت تيروئيدي تحت تست تيروگلوبين به همراه تصوير برداري با يد راديواكتيو قرار مي‌گيرند. اين تست بايد با تحريك هورمون TSH صورت گيرد، كه براي اين كار مي‌توان موقت داروهاي جايگزين تيروئيد را قطع كرده يا تيروتروپين تجويز كرد. قطع داروها مي‌تواند باعث ايجاد هيپوتيروئيديسم شود. ولي با تجويز تيروتروپين، بيمار داروهاي خود را ادامه داده و يوتيروئيد باقي مي‌ماند.
فارماكوكينتيك:
موارد منع مصرف و احتياط
موارد احتياط: تجويز اين دارو تنها بايد تحت نظر پزشك متخصص انجام شود. مواردي از مرگ و مير به دنبال تجويز اين دارو گزارش شده است.
اين دارو نبايد به صورت وريدي تجويز شود.
تيروتروپين بعد از تجويز باعث افزايش گذرا ولي قابل توجه هورمونهاي تيروئيدي در بيماراني مي‌شود كه هنوز بافت تيروئيد در آنها باقي مانده است. لذا در بيماراني كه مشكلات قلبي دارند، اين دارو بايد با احتياط مصرف شود. به خصوص در افراد مسن،‌ اين دارو مي‌تواند باعث آريتمي‌هاي قلبي شود.
در موارد نارسايي كليوي، دفع اين دارو كاهش يافته و باعث افزايش طولاني مدت سطوح TSH مي‌شود.
اشكال دارويي:
Injection, Powder, Lyophilized: 900 mcg,1.1 mg
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: آنالوگ انساني هورمون محرك تيروئيد (TSH).
طبقه‌بندي درماني: هورمون تيروئيد.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C
نام‌هاي تجاري: Tyrogen

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

تبلیغات 2
تبلیغات 2

میخوای سن دقیقت رو بدونی؟ کلیک کن

twitter facebook linkedin whatsapp telegram