وحید مجیدی
spring

اطلاعات داروی تیمیان


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
شربت تيميان به عنوان ضد سرفه و خلط آور بكار مي رود.
عوارض جانبي:
تيمول موجود در اين فرآورده ممكن است باعث تحريك غشا مخاطي گردد. به دليل وجود آنتول احتمال بروز واكنشهاي آلرژيك (درماتيت تماسي) در افراد حساس وجود دارد.
هشدار:
به دليل وجود ساكاروز نبايد در افراد ديابتيك مصرف شود.
ايمني‌ مصرف‌ اين‌ فرآورده‌ دردوران‌ بارداري‌ و شيردهي‌ به‌ اثبات‌ نرسيده‌ است‌.
مکانيسم اثر:
اثرات خلط آور و ضدسرفه آويشن احتمالا مربوط به فلاونوييدها و روغنهاي فرار (تيمول و كارواكرول) آن مي باشد. همچنين براي روغنهاي فرار اكاليپتوس (اكاليپتول)،رازيانه (آنتول)،مرزه (كارواكرول) نيز اثرات خلط آور و ضد سرفه گزارش شده است.
اشكال دارويي:
Syrup:120 ml

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

تبلیغات 2
تبلیغات 2

تعبیر خواب

twitter facebook linkedin whatsapp telegram