وحید مجیدی

اطلاعات داروی تیوتیکسن


دارو مورد نظر را انتخاب کنید

موارد و مقدار مصرف:
تيوتيكسين براي كنترل اسكيزوفرني و ساير موارد جنون به كار مي رود. در ابتدا 5 ميلي گرم دو بار در روز،در صورت نياز و بر اساس تحمل بيمار حداكثر mg/day 60 مصرف مي شود.بيماران سالخورده به مقادير كمتري از اين دارو نياز دارند و افزايش مقدار مصرف در آنها بايد تدريجي باشد.
موارد منع مصرف و احتياط:
در صورت وجود تضعيف مغز استخوان يا فيوكروموسيتوم نبايد مصرف شود.
عوارض جانبي:
كاهش فشارخون ،ناتواني جنسي بخصوص اختلال در انزال ،عوارض خارج هرمي ،خواب آلودگي ،رنگ پريدگي ،ديسكينزي تاخيري ،كابوس شبانه ،بي خوابي ،افسردگي ،ندرت تحريك پذيري و تشنج ،خشكي دهان ،احتقان بيني ،يبوست ،اشكال در ادراركردن ،تاري ديد،افزايش ضربان قلب ،آريتمي ،اختلال در قاعدگي و بزرگ شدن پستانها از عوارض جانبي دارو هستند.
هشدار:
در صورت وجود تضعيف مغز استخوان يا فيوكروموسيتوم نبايد مصرف شود.
تداخل دارويي:
مصرف همزمان اين دارو با داروهاي مهاركننده آنزيم مبدل آنژيوتانسين و ساير داروهاي ضدفشارخون موجب كاهش شديد فشارخون وضعيتي مي گردد. اثرات كاهنده فشارخون اين دارو در مصرف همزمان با ضد دردهاي اپيوييدي و داروهاي هوشبر افزايش مي يابد. آنتي اسيدها جذب اين دارو را كاهش مي دهند. مصرف همزمان اين دارو با داروهاي ضد افسردگي سه حلقه ايي و ساير داروهاي داراي خواص آنتي موسكاريني موجب افزايش اثرات ضدموسكاريني اين دارو مي گردد. اين دارو با كم كردن آستانه تشنج ،با اثرات داروهاي ضدصرع ضديت مي كند. مصرف همزمان اين دارو با ترفنادين و آستميزول خطر بروز آريتمي بطني را افزايش مي دهد. در مصرف همزمان اين دارو با داروهاي آرام بخش و ضد اضطراب ،اثر آرام بخش افزايش مي يابد.مصرف اين دارو همراه با پروپرانولول خطر بروز آريتمي را افزايش مي دهد. مصرف تو ام ليتيوم با اين دارو موجب افزايش خطر بروز عوارض خارج هرمي و سميت عصبي مي گردد. مصرف همزمان اين دارو با متوكلوپراميد نيز خطر بروز عوارض خارج هرمي را افزايش مي دهد.
مکانيسم اثر:
اين دارو با انسداد گيرنده هاي دوپاميني در مغز موجب بهبود حالات جنون مي شود. همچنين داراي اثرات آنتي موسكاريني و مسدودكننده گيرنده هاي آلفا آدرنرژيك مي باشد كه ممكن است در اثرات درماني آن دخيل باشند.
نکات قابل توصيه به بيمار:
1.در مصرف طولاني مدت ،معاينات چشم پزشكي بايد انجام شود.
2.از قطع ناگهاني اين دارو، خودداري شود.
3.در صورت مصرف طولاني مدت اين دارو، معاينات قلبي بايد انجام شود تا در صورت بروز هر گونه اختلال در عملكرد قلب مقدار مصرف دارو كاهش يابد.
4.طي مصرف اين دارو،نبض ،دماي بدن و فشارخون بايستي دايم كنترل شود.
5.طي مصرف اين دارو، بيمار بايد مايعات كافي دريافت كند.
6.افزايش مقدارمصرف بايد تدريجي و حداقل هفته اي يك بار انجام شود.
7.تجويز مقادير زياد اين دارو بايد فقط براي مدت كوتاهي انجام شود و درصورتي كه بعد از 3 ماه با اين مقدار مصرف بهبودي حاصل نشد،بايد مقدار مصرف را كاهش داد.
8.بعد از آنكه مقدار مصرف اوليه دارو تثبيت شد،بدليل نيمه عمر زياد اين دارو،مقدار مصرف روزانه (از راه خوراكي) يك بار در روز تجويز شود.
فارماكوكينتيك:
بعد از مصرف خوراكي سريع جذب مي شود اما جذب آن ناقص و غير قابل پيش بيني است. در كبد متابوليزه و از طريق ادرار دفع مي شود.
اشكال دارويي:
Capsule:5 mg

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

twitter facebook linkedin whatsapp telegram